ORA-01403: no data foundabd

  THỜI TIẾT

 

  

 

Thị xã/Thành phố: Tây Nguyên
Thời tiết: Đêm có mây
Nhiệt độ: 25 oC
Độ ẩm: 81%
Gió đông - tốc độ: 1 m/s

 

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương