Trang chủ       Liên hệ       Liên kết       Sơ đồ     Tiếng Việt      English
Tin nổi bật

Thứ tư, 19/12/2012, 14:41 GMT+7
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.

Ngày 17/12, Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Công văn số 952 – CV/TU gửi các ban của Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành, UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể của tỉnh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.


Sản phẩm của Hợp tác xã dệt thổ cẩm Jơng Bông (xã Ea Kao – Buôn Ma Thuột) được nhiều bạn hàng trong và ngoài tỉnh đánh giá cao về chất lượng. Đây cũng là một trong những nghề thích hợp để đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Đắk Lắk.


Theo đó, để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT-TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, mặt trận và đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và công tác dạy nghề cho lao động nông thôn để nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn và cải thiện cuộc sống cho nhân dân khu vực nông thôn; tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng các mô hình đã thí điểm có hiệu quả, công tác dạy nghề phải gắn với vùng, ngành kinh tế, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, gắn với công tác xây dựng nông thôn mới, huy động các nguồn lực để đẩy mạnh thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; đẩy mạnh phân cấp cho cấp huyện, tăng cường vai trò của cấp xã là cấp cơ sở thực hiện đề án; MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn với các hình thức phù hợp; Ban chỉ đạo các cấp tập trung hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án năm 2012…


Một lớp dạy nghề sửa xe máy cho thanh niên nông thôn của huyện đoàn Krông Ana.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra và định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tình hình thực hiện công tác này.

 Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, qua gần 2 năm triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hơn 1 năm triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, một tín hiệu đáng mừng là nghề phi nông nghiệp được lựa chọn nhiều hơn nghề nông nghiệp; các trung tâm dạy nghề, hướng nghiệp trong tỉnh không chỉ chú trọng ngành nghề phổ thông mà còn mở ra ngành nghề đào tạo mới.

Tính đến thời điểm này, Đắk Lắk đã hoàn thành 70% kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn của năm 2012. Nhiều mô hình hay đã được thí điểm thành công như: trồng nấm chất lượng cao ở Krông Ana, trồng cà tím Nhật Bản ở Ea Tam...
Thế Sự

File đính kèm

Thế Sự

  Gửi cho bạn bè          In trang này         Về đầu trang

 
Các tin khác