Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp (21/07/2021, 15:26)

Cải cách hành chính được Đại hội lần thứ XVII của tỉnh xác định là một trong 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025. Thực tiễn giai đoạn 2016 - 2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả khá toàn diện và nổi bật, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

 Đẩy mạnh hiện đại hóa dịch vụ công

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Bên cạnh đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đến nay, Trung ương đã công bố các Chỉ số liên quan đến cải cách hành chính của tỉnh: Chỉ số PAR INDEX xếp hạng 45/63 (tăng 05 bậc so với 2019); Chỉ số PAPI xếp hạng 50/63 (tăng 12 bậc so với năm 2019); Chỉ số PCI xếp hạng 35/63 (tăng 03 bậc so với năm 2019) thể hiện rõ rệt quyết tâm, nỗ lực của tỉnh trong mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy thăm Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

Về cải cách thể chế: Từ năm 2011 đến ngày 31/3/2020, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 605 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), gồm 158 nghị quyết, 402 quyết định, 45 chỉ thị nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành 21 văn bản QPPL. Việc ban hành văn bản QPPL tuân thủ theo đúng quy trình quy định của pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính khả thi.

Về cải cách thủ tục hành chính đã ban hành các Quyết định công bố thủ tục hành chính, Danh mục thủ tục hành chính, thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động vào ngày 31/12/2019, tiếp nhận và trả kết quả 19 lĩnh vực thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 19 sở, ban, ngành.

Thống kê của Sở Nội vụ cho biết, bộ máy hành chính của tỉnh bước đầu đã phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý; cơ cấu bên trong đã có sự phân định rõ hơn giữa cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Đến nay, đã giảm 21 phòng, 03 Chi cục thuộc Sở và 04 đơn vị trực thuộc Chi cục. Số lượng các cơ quan chuyên môn cấp huyện được tổ chức thống nhất gồm 13 phòng, ban chuyên môn, theo đó, tổng số phòng và tương đương thuộc UBND cấp huyện: 195 phòng. UBND tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo theo đúng lộ trình đến 2021 giảm 10% so với biên chế được giao năm 2015.

Cùng với đó, tỉnh xây dựng và thực hiện cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhất là đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh và thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chí tinh gọn, hiệu quả. Một trong những kết quả nổi bật là thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng.

Hướng về người dân để cải thiện

Ông Bạch Văn Mạnh – Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, để tiếp tục phát huy những thành quả cải cách hành chính trong thời gian qua, góp phần nâng các chỉ số PAR Index, PAPI, PCI, SIPAS, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo từ Chính phủ, bộ, ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác cải cách hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. 

Người dân làm căn cước công dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hai là, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Ba là, tăng cường theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị. địa phương thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trọng tâm là hoàn thành việc rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp.

Bốn là, tập trung đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, trong đó cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm là, đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển hệ thống nền tảng, hệ thống kho dữ liệu dùng chung, phát triển các ứng dụng dịch vụ, bảo đảm an toàn thông tin, nguồn nhân lực để sẵn sàng chuyển đổi số. Phấn đấu đến năm 2025, xếp hạng chỉ số Chuyển đổi số của tỉnh sẽ nằm trong nhóm 20 tỉnh dẫn đầu của cả nước. Trong lộ trình đó, giai đoạn 2021 - 2022, tỉnh chủ động xây dựng hình mẫu về chính quyền số, tập trung vào cung cấp dịch vụ công số làm nền tảng vững chắc cho kinh tế số và xã hội số.

34 đơn vị (19 sở, ban, ngành; 15/15 UBND huyện, thị xã, thành phố) đã triển khai Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông (hệ thống iGate). Cổng dịch vụ công của tỉnh đã kết nối với nền tảng thanh toán tập trung trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

41 dịch vụ công trực tuyến đã triển khai mức độ 4 có phí, lệ phí.

Hơn 1.567 thủ tục hành chính được cập nhật vào cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó có 430 dịch vụ công cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4.

Đã có 3.126.832 lượt truy cập vào Cổng dịch vụ công của tỉnh.

  

Kim Bảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang