Đắk Lắk “Đi tắt- đón đầu” để tiếp cận Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (08/09/2020, 08:42)

Cùng với đổi mới tư duy của cán bộ và đội ngũ công chức, viên chức, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động ban hành kế hoạch triển khai Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) xác định hướng tiếp cận theo từng ngành, lĩnh vực và tăng cường vai trò tiên phong của lĩnh vực khoa học –công nghệ, đột phá về công nghệ thông tin nhằm tận dụng tối đa các lợi thế của CMCN 4.0 mang lại, tạo bước chuyển đổi đồng bộ cho cả hệ thống chính trị.

“Khoa học- Công nghệ” đi tiên phong

Kể từ khi Nghị quyết 52- NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về chính sách chủ động tham gia CMCN4.0 được ban hành, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 08/6/2020 về tăng cường năng lực tiếp cận CMCN 4.0 tại tỉnh Đắk Lắk. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1675/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 về triển khai cuộc CMCN 4.0 trên địa bàn tỉnh nhằm xác định các nội dung trọng tâm và thực hiện đồng bộ các giải pháp ở các Sở, ngành, địa phương.

Kế hoạch triển khai CMCN 4.0 của UBND tỉnh đề ra 5 nhiệm vụ chính (tuyên truyền; CNTT và hạ tầng là trọng tâm phát triển; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và thị trường khoa học công nghệ; Hướng nghiệp nâng cao trình độ nguồn nhân lực; Chính sách thúc đẩy chuyển số) trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì, phối hợp với các ngành để tận dụng tối đa thành tựu do 4.0 mang lại chủ động cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể, giảm thiểu những tác động tiêu cực.

Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường làm Trưởng đoàn kiểm tra quy hoạch tại Lâm viên Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột)

Ông Đinh Khắc Tuấn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cho biết, xác định vai trò tiên phong để tiếp cận 4.0, Sở đang tham mưu cải thiện cơ chế chính sách  thị trường khoa học công nghệ của tỉnh. Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng tâm, ưu tiên về CNTT, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường (VR/AR), Internet vạn vật (IOT), công nghệ chuỗi khối,…tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại đúng quy định hiện hành. Kết nối các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, quốc gia để tăng cường năng lực tiếp cận của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường thăm nhà điều hành Cụm nhà máy điện mặt trời huyện Buôn Đôn (Ảnh: Lê Thành)

Trong bối cảnh hiện nay, toàn ngành đề ra rất nhiều nhiệm vụ được ưu tiên và cả nhóm giải pháp phải thực hiện theo hướng “đi trước- đón đầu” như: Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030; Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ  và phát triển công nghệ sinh học tỉnh Đắk Lắk; hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng theo Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Khảo sát, đánh giá hiện trạng, năng lực công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp và lộ trình đổi mới để định hướng nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ trong các ngành, lĩnh vực, địa phương và doanh nghiệp” - ông Đinh Khắc Tuấn nhấn mạnh.  

 “Công nghệ thông tin” phải đột phá

Kế hoạch tiếp cận triển khai CMCN 4.0 do UBND tỉnh ban hành đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tỉnh lấy CNTT làm lĩnh vực đột phá. Trước mắt, tỉnh sẽ lựa chọn  bước đi nền tảng gồm: Chính phủ điện tử, liên thông nhận văn bản, thí điểm trung tâm điều hành thông minh, du lịch thông minh và đô thị thông minh.

Một lợi thế để tỉnh xác định nền tảng đột phá từ lĩnh vực CNTT, bởi từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã triển khai xây dựng và đưa vào vận hành, khai thác Hệ thống dịch vụ hành chính công tích hợp Một cửa điện tử liên thông (iGate) từ tỉnh đến huyện để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, TTHC và công khai tình trạng giải quyết hồ sơ trên mạng. Hiện nay, Hệ thống iGate cung cấp 1667 dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang kêu gọi doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn chủ động đồng hành cùng thúc đẩy mạnh mẽ lộ trình chuyển đổi số trên toàn tỉnh. Xây dựng cơ chế hỗ trợ, lộ trình chuyển đổi công nghệ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy kiểm tra hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

Với vai trò là chủ thể trong việc triển khai kết nối CMCN 4.0, ông Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, năm 2020 UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai khung Kiến trúc Chính quyền điện tử, phiên bản 2.0 cập nhật theo 5 kiến trúc thành phần gồm nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ và an toàn thông tin. Đến thời điểm này, hạ tầng CNTT đã cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ công tác xây dựng chính quyền điện tử. Vì vậy, trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử, tỉnh hướng tới tập huấn nâng cao kỹ năng cho 04 thành phần quan trọng gồm:  Cơ quan điện tử, Công chức điện tử, Công dân điện tử và Doanh nghiệp điện tử. 

Trong bối cảnh chuyển đổi số, Sở sẽ chủ trì tham mưu lộ trình, kế hoạch phát triển hạ tầng công nghệ thông tin chú trọng vào điện toán đám mây, cơ sở dữ liệu lớn. Hiện đại hóa CNTT theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đúng quy định, bảo đảm an toàn, đồng bộ, sẵn sàng kết nối liên ngành, liên vùng  từ Trung ương đến địa phương. Trong tương lai theo định hướng của Bộ TT&TT hướng đến phổ cập kỹ năng số, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho người dân, hình thành văn hóa số trong cộng đồng - ông Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ.

Để tạo thế và lực mới cho xu thế tiếp cận 4.0, Phó Chủ  tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cho rằng, bên cạnh nguồn lực của tỉnh, từng ngành, địa phương phải dành nguồn kinh phí xứng đáng cho nhiệm vụ này. Tỉnh đang hướng đến  mục tiêu tạo bước đột phá về cơ chế, chính sách, cải cách thể chế dẫn đường cho thực hiện công nghiệp 4.0 ở  từng lĩnh vực. Nhiệm vụ trước mắt là phải chọn lựa những ngành, lĩnh vực có lợi thế khi tham gia vào cuộc cách mạng 4.0, có thể xây dựng nghị quyết chuyên đề về cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng mô hình điểm, đào tạo nhân lực, ban hành chính sách thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin đến với tỉnh. Làm tốt những điều trên sẽ giúp tỉnh nắm bắt cơ hội, lợi thế to lớn từ cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, tạo ra động lực mới, mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Với kỳ vọng tỉnh Đắk Lắk sẽ bắt nhịp nhanh với thành tựu CMCN 4.0, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị phải nhìn thấy lợi thế của CMCN 4.0, xác định “đi tắt đón đầu” để thực thi và đây cũng là hướng đột phá quan trọng ở nhiệm kỳ 2020-2025. Vì lẽ đó, địa phương nào chủ động tận dụng triệt để sức mạnh lan tỏa của cách mạng lần thứ 4 sớm sẽ giành nhiều lợi thế. Muốn tạo sức bật cho nền kinh tế -xã hội một cách nhanh, bền vững cần có “tư duy làm khác” của người đứng đầu về lựa chọn lĩnh vực tiếp cận, chủ động trong hành động, sẵn sàng tiếp nhận cái mới, chấp nhận rủi ro, thử nghiệm mô hình quản lý mới, cải cách hành chính...Về phía tỉnh xác định tiếp tục đầu tư đào tạo nhân lực 4.0 đón đầu xu hướng trở thành một trong những trung tâm sản xuất dịch vụ và dịch vụ thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Mục tiêu tổng quát của tỉnh hướng đến tăng trưởng kinh tế, đặc biết kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP. Hướng đến năm 2030 mọi người dân sẽ được truy cập băng thông rộng. Đắk Lắk sẽ bắt nhịp chuyển đổi Chính phủ điện tử  sang chính phủ số, là trung tâm sản xuất phần mềm. Phát triển hạ tầng kết nối số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển CMCN 4.0 mà nền tảng là công nghệ số.

Đến năm 2030 mạng di động 5G phủ sóng toàn tỉnh, mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp. Hoàn thành xây dựng một số đô thị thông minh, chính quyền điện tử tỉnh, kết nối mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và cả nước.

 

 

Kim Bảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này