Đắk Lắk tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở (07/09/2020, 13:56)

Đến nay, Đắk Lắk đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở là tiền đề quan trọng góp phần vào thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk về kết quả chỉ đạo đại hội ở cơ sở và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lân thứ XVII sắp tới.

Biên tập viên: Thưa Bí thư Bùi Văn Cường, sau thành công đại hội đại biểu đảng bộ huyện Krông Búk vào chiều ngày 28/8, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành đại hội đại biểu cấp trên cơ sở, đồng chí có đánh giá như thế nào về công tác đại hội cấp trên cơ sở vừa qua ?

Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo 20 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 15 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và 5 đảng bộ trực thuộc là Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng và Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức xong đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đánh giá công tác tổ chức đại hội cấp trên cơ sở

Sau hơn 2 tháng tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trong Đảng bộ tỉnh, có thể khẳng định đại hội các đảng bộ đã bám sát Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; tổ chức đại hội nghiêm túc, trang trọng, thực hiện đủ 4 nội dung, đã phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; thực hiện tốt phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo, phát triển và đã thành công tốt đẹp, là tiền đề quan trọng góp phần vào thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hầu hết các đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, thực hiện đầy đủ các nội dung theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Việc tổ chức, triển khai, quán triệt và thực hiện Chị thị 35 của Bộ Chính trị đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lãnh đạo chỉ đạo  tập trung và có trọng tâm trọng điểm. Có bước đi, cách làm hết sức cụ thể, khoa học. Nhờ đó, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã lãnh đạo tổ chức  thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

Việc chuẩn bị văn kiện đại hội được các cấp ủy thực hiện chu đáo, thảo luận nhiều lần, lấy ý kiến rộng rãi. Qua đó phát huy trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Các ý kiến thảo luận ngắn gọn, đúng trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện đại hội.

Báo cáo chính trị của các Đảng bộ đã xác định rõ chủ đề và phương châm hành động, thể hiện khâu đột phá sự quyết tâm của từng đảng bộ. Chương trình hành động nêu bật những định hướng lớn, xác định rõ nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình và có những giải pháp cụ thể.

Công tác chuẩn bị, tổ chức các đại hội bảo đảm đúng quy trình, quy định, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Biên tập viên: Một trong những thành công lớn nhất của đại hội cấp trên cơ sở ở Đắk Lắk là công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý chặt chẽ, công tâm, khách quan. Bí thư có đánh giá như thế nào về công tác nhân sự của đại hội cấp trên cơ sở ?

Một trong những thành công lớn nhất của đại hội cấp trên cơ sở ở Đắk Lắk là công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, công tâm, khách quan; thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc tập trung dân chủ nên tạo sự nhất trí cao.

Trong đó, Tỉnh ủy đã quán triệt công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 ở các cấp ủy đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ tới. Đồng thời, mỗi cấp ủy chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Thực hiện chủ trương bố trí chức danh bí thư cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 không phải là người địa phương; Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội…

Qua theo dõi của các Tổ công tác chỉ đạo Đại hội cấp trên cơ sở. Công tác bầu cấp ủy và các chức danh trong đảng bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bầu 1 lần là đủ số lượng, đạt yêu cầu như dự kiến. Đặc biệt, chất lượng cấp ủy khóa mới được bầu lần này đã nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Biên tập viên: Việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở là tiền đề quan trọng góp phần vào thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025  như thế nào thưa Bí thư?.

Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, tại đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên cơ sở được tổ chức có thêm 1 điểm mới so với các nhiệm kỳ trước. Đó là đại hội sẽ xây dựng và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sự đổi mới này giúp cho các chủ trương, quyết sách được đề ra tại đại hội có thể sớm đi vào thực tiễn cuộc sống. Việc xây dựng chương trình hành động ngay tại đại hội được các Đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện đồng loạt, nghiêm túc. Sự đổi mới này được các đại biểu đánh giá cao.

Tỉnh ủy thực hiện quy trình 5 bước đối với công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Việc chuẩn bị văn kiện đại hội được các cấp ủy thực hiện chu đáo, thảo luận nhiều lần, lấy ý kiến rộng rãi. Qua đó phát huy trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Các ý kiến thảo luận ngắn gọn, súc tích, đúng trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện đại hội.

Báo cáo chính trị của các Đảng bộ đã xác định rõ chủ đề và phương châm hành động, thể hiện sự quyết tâm của đảng bộ. Chương trình hành động nêu bật những định hướng lớn, xác định rõ nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình và có những giải pháp cụ thể.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh, vai trò của Đảng bộ cấp trên cơ sở sẽ tiếp tục nghiên cứu, thảo luận góp ý xây dựng và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025

Biên tập viên: Thưa đồng chí, Đại hội đại biểu Đảng bộ trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 có thêm 1 điểm mới so với các nhiệm kỳ trước đó là xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội. Theo Bí thư, sự đổi mới này giúp cho các chủ trương, quyết sách được đề ra tại đại hội có thể sớm đi vào thực tiễn cuộc sống?

 Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo chính trị cũng đã tổ chức lấy ý kiến của các giai tầng, cơ quan Trung ương nhằm nâng cao chất lượng, huy động trí tuệ tập thể đóng góp vào quyết sách lớn của tỉnh.Và Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng sẽ chia thành  6 đến 7 trung tâm thảo luận, dành được thời gian thỏa đáng để đại biểu không chỉ  đóng góp vào công việc bầu cử cho đại hội mà còn đóng góp chí tuệ thực sự bằng việc góp ý vào từng văn kiện trình Đại hội và chương trình hành động cụ thể. Đây là một nét mới trong nhiệm kỳ lần này. Bên cạnh đó, Đại hội sẽ không chỉ thực hiện xây dựng Nghị quyết khái quát mà phải nêu Chương trình, Đề án cụ thể để hành động từng lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội,…Ban Chấp hành khóa mới phải ban hành ngay để thực hiện.

Về định hướng phát triển cho nhiệm kỳ tới tỉnh sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể nhiệm vụ gồm:  Đẩy mạnh tái cơ cấu nền nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sạch, nông nghiệp hữu cơ, triển khai ứng dụng công nghệ cao trên diện rộng; Tăng cường năng lượng tái tạo; Phát triển giáo dục, y tế, khoa học nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung phát triển công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp có lợi thế cạnh tranh; đảm bảo an ninh – quốc phòng tránh để bị động trong mọi tình huống; Xây dựng đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, đội ngũ cán bộ giỏi để thúc đẩy phát triển.

Về 3 khâu đột phá tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai gồm: Thứ nhất, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính tăng sự hài lòng người dân và doanh nghiệp; thứ hai tiếp tục đột phá nguồn nhân lực, cải cách đổi mới giáo dục và đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; Thứ ba, tập trung đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối hệ thống giao thông với các tỉnh lân cận.

Xin cám ơn Bí Thư!

Kim Bảo thực hiện

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang