Đắk Lắk xây dựng hoàn thiện mô hình sản phẩm “Du lịch thân thiện với Voi” trong năm 2022 (02/03/2022, 16:50)

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn chỉ đạo các đơn vị và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý và sử dụng voi nhà trong hoạt động kinh doanh du lịch, văn hóa và phấn đấu hoàn thiện mô hình sản phẩm “Du lịch thân thiện với Voi” trong năm 2022.

Du khách đoàn Famtrip Caravan khảo sát mô hình du lịch ngắm voi huyện Buôn Đôn- Ảnh : SVH

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện Lắk và Buôn Đôn, các đơn vị kinh doanh du lịch có sử dụng voi, các tổ chức, cá nhân sở hữu voi theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của tỉnh trong việc quản lý và sử dụng voi nhà trong hoạt động kinh doanh du lịch, văn hóa trên địa bàn tỉnh; những cam kết của tỉnh đối với Tổ chức Animal Asia Foundation trong việc hạn chế tối đa và hướng tới không tổ chức dịch vụ cưỡi voi,… đồng thời, khẩn trương hoàn thành Phương án mô hình sản phẩm “Du lịch thân thiện với Voi” để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

 Trong thời gian, tỉnh hoàn thành Phương án mô hình sản phẩm “Du lịch thân thiện với Voi”, để đảm bảo các dịch vụ liên quan đến voi được an toàn, đảm bảo đời sống cho chủ voi, nâng cao phúc lợi, bảo vệ các loài động vật, bảo vệ thiên nhiên, bảo đảm voi được quản lý và chăm sóc sức khỏe tốt, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì, phối hợp khẩn trương hoàn thành Phương án mô hình sản phẩm “Du lịch thân thiện với Voi” hoàn thành trong năm 2022.  Rà soát, thống kê số lượng voi nhà và hộ có voi trên địa bàn tỉnh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về phương án hỗ trợ kinh phí cho người dân có voi theo hàng tháng, quý, năm để hạn chế tối đa và hướng tới không tổ chức dịch vụ cưỡi voi phục vụ khách du lịch.

 Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nội dung Bản ghi nhớ hợp tác xây dựng mô hình du lịch thân thiện với voi nhà giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tổ chức Animal Asia Foundation (AAF) được ký kết ngày 15/12/2021 để tiến tới chấm dứt hoạt động du lịch cưỡi voi và một số hoạt động lễ hội có ảnh hưởng đến phúc lợi của voi nhà và chuyển đổi sang Mô hình du lịch thân thiện với voi.

 Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh Phương án mô hình sản phẩm “Du lịch thân thiện với Voi” để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai thực hiện.

Phối hợp với UBND các huyện Lắk, Buôn Đôn, Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk Trung tâm bảo tồn Voi, các tổ chức, cá nhân có voi và sử dụng dịch vụ voi tổ chức xây dựng các sản phẩm dịch vụ mới liên quan đến voi có thu phí phục vụ khách du lịch, như: voi chào khách, voi tắm, voi phun nước, cho voi ăn, ...

Tổ chức chiến dịch tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, đặc biệt là voi trong hoạt động du lịch cho Nhân dân địa phương và du khách.

 Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: xem xét, tham mưu hỗ trợ đào tạo nghề cho các nài voi, chủ voi khi thay đổi mô hình cưỡi voi bằng các mô hình khác (đào tạo nghề du lịch, các nghề khác…) để giúp các nài voi, chủ voi đảm bảo được cuộc sống.

Giao Sở Tài chính: tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí để thực hiện Phương án mô hình sản phẩm “Du lịch thân thiện với Voi” và các nguồn kinh phí khác (nếu có) để hỗ trợ cho các chủ voi, nài voi tại hai huyện Lắk và Buôn Đôn.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông: tăng cường tuyên truyền, triển khai đến các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về các quy định trong việc quản lý và sử dụng voi nhà trong hoạt động kinh doanh du lịch, văn hóa trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/3/2017; Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 và Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách về bảo tồn Voi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014; Nghị quyết số 78/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 và Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND tỉnh; những cam kết của tỉnh đối với Tổ chức Animal Asia Foundation trong việc hạn chế tối đa và hướng tới không tổ chức dịch vụ cưỡi voi,… để các cơ quan báo chí biết, tuyên truyền đến Nhân dân, du khách.

Giao UBND huyện Buôn Đôn, huyện Lắk, triển khai cho các tổ chức, cá nhân có sử dụng voi trong hoạt động kinh doanh du lịch ký cam kết và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh trong việc quản lý và sử dụng voi nhà trong hoạt động kinh doanh du lịch, văn hóa trên địa bàn tỉnh tại địa phương.

Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sử dụng voi hạn chế tối đa và hướng tới không tổ chức dịch vụ cưỡi voi tại đơn vị; xây dựng các sản phẩm dịch vụ mới liên quan đến voi (trưng bày tư liệu, hình ảnh, mô hình quà tặng, lưu niệm, các hoạt động voi thân thiện như voi chào khách, voi tắm, voi phun nước, cho voi ăn,…).

 Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn việc mua bán hàng hóa, đồ lưu niệm, đồ trang sức, đồ mỹ nghệ liên quan đến động vật hoang dã, trong đó có voi,… tại các cơ sở bán hàng hóa tại các khu, điểm du lịch và trên địa bàn.

Các đơn vị kinh doanh du lịch có sử dụng voi nhà trong hoạt động kinh doanh du lịch,  cam kết thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-UBND, Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh,... Đồng thời, khẩn trương triển khai xây dựng các sản phẩm dịch vụ mới liên quan đến voi (trưng bày tư liệu, hình ảnh; mô hình quà tặng, lưu niệm; các hoạt động voi thân thiện như voi chào khách, voi tắm, voi phun nước, cho voi ăn,…) Có chính sách hỗ trợ các nài voi, chủ voi khi không thực hiện dịch vụ cưỡi voi, có thể được hỗ trợ đào tào nghề du lịch, tham gia làm nhân viên tại đơn vị,...

Các tổ chức, cá nhân đang nuôi dưỡng và sở hữu voi nhà: thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-UBND, Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh; tích cực phối hợp trong công tác bảo tồn voi nhà, hạn chế tối đa sử dụng voi tham gia phục vụ dịch vụ du lịch cưỡi voi và tích cực tham gia các sản phẩm mới thân thiện liên quan đến voi.

 

Kim Bảo

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang