Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách chính sách tiền lương (17/05/2019, 14:55)
Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3809/UBND-TH, gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các công ty TNHH MTV của tỉnh về việc thực hiện Công văn số 3699/VPCP-KTTH ngày 04/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo đó UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Công ty TNHH MTV  của tỉnh tích cực triển khai, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chương trình số 28-CTr/TU ngày 21/8/2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh.
Sở Nội vụ chủ động theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nêu trên, Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện báo cáo UBND tỉnh định kỳ trước ngày 20/11 hằng năm.

Nội dung chi tiết tại đây.

HTBắc

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này