Đoàn kiểm tra số 1157 của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk (20/09/2019, 22:26)

Chiều 20/9, Đoàn kiểm tra số 1157 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tham dự buổi làm việc về phía Tỉnh ủy Đắk Lắk có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã thông báo Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc thực hiện Quy định số 101/QĐ-TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị và việc triển khai Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Theo đó, Đoàn kiểm tra đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã đoàn kết thống nhất cao, thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55- QĐ/TW và Quy định số 08- Qđi/TW của Trung ương từ tỉnh đến cơ sở; biên soạn nhiều tài liệu tuyên truyền và thông tin chính xác, kịp thời về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được tăng cường, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa; người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp đã làm tốt vai trò hạt nhân trong phát triển kinh tế, xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác an ninh- quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng; kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế, khuyết điểm và xử lý vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên nghiêm túc, đúng quy định đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, vai trò và uy tín của Đảng ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.


Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Về một số tồn tại, hạn chế, Đoàn kiểm tra lưu ý, công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, quy định của Đảng ở một số Đảng bộ cơ sở còn hình thức, chưa đảm bảo theo quy định; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chưa thực sự hiệu quả; một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa nhận diện đầy đủ về suy thoái tư tưởng, chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác tự phê bình và phê bình trước một số biểu hiện suy thoái trong đội ngũ cán bộ chủ chốt ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, nghiêm túc, còn nể nang, né tránh; việc lãnh đạo, chỉ đạo ở một số nơi khắc phục các tồn tại, khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết, Quy định còn thiếu kiên quyết; việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình của cán bộ, đảng viên còn chậm …


Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm như xây dựng kế hoạch cụ thể, kiên quyết chống tư tưởng, biểu hiện, hành động cục bộ, bè phái; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức Đảng, đảng viên về Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, các quy định của Trung ương về nêu gương; nhận thức đúng, nhận diện cụ thể những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa đang diễn ra trong nội bộ địa phương mình; xây dựng kế hoạch chi tiết, hướng dẫn các cấp ủy đảng trực thuộc thực hiện các quy định của Trung ương; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của người dân, không để phát sinh những điểm nóng để các thế lực phản động lợi dụng chống phá; tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chống tham nhũng, xử lý nghiêm các sai phạm, nhất là vai trò của người đứng đầu; phát huy vai trò giám sát của quần chúng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị trong phòng chống các biểu hiện suy thoái, tự chuyển hóa, việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên …

Tuấn Hải

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này