Đổi mới toàn diện phong trào thi đua (21/03/2017, 09:11)
Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương yêu cầu đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua để công tác này đi vào hiệu quả thực chất.

Ảnh minh họa

Theo Thủ tướng Chính phủ, năm 2017, trong bối cảnh đất nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức, để hoàn thành thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn trật tự xã hội, với tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, công tác thi đua, khen thưởng phải đổi mới mạnh mẽ. Hệ thống cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tăng cường hơn nữa trách nhiệm, vai trò trong việc tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong cả nước; tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Công tác thi đua, khen thưởng cần góp phần tôn vinh giá trị nhân văn, văn minh, tiến bộ; chú trọng các lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thành tích trong giải quyết các vấn đề lớn, bức xúc, cấp thiết của xã hội, cộng đồng, ngành, lĩnh vực, những sáng kiến tốt, phục vụ tận tâm người dân, doanh nghiệp.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động phát hiện kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tốt, mô hình, cách làm hay để biểu dương, nhân rộng.

Công tác khen thưởng phải kịp thời, công khai

Thủ tướng lưu ý công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo khen thưởng, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen thưởng đột xuất; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp ở cấp cơ sở; chú ý khen thưởng, vinh danh nhà khoa học nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phát triển khoa học công nghệ; lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng và phát triển đất nước; quan tâm khen thưởng, tôn vinh doanh nghiệp có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp cho cộng đồng. Việc khen thưởng, tôn vinh cần bảo đảm khách quan, chính xác và có tham vấn đánh giá của cộng đồng, xã hội.

Công tác thi đua, khen thưởng phải gắn với nâng cao đạo đức, thái độ trách nhiệm thực thi công vụ; gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII của Đảng.

Đối với hệ thống cơ quan nhà nước, các phong trào thi đua phải gắn với xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; phát hiện những khó khăn, vướng mắc để đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sớm tiến hành việc tổng kết thi hành Luật thi đua, khen thưởng để đề xuất xây dựng Luật mới phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy hoàn thiện phát triển con người, xây dựng xã hội văn minh tiến bộ hơn và phát triển đất nước toàn diện, bền vững...

Theo chinhphu.vn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này