Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 (25/10/2022, 16:11)

Sáng 25/10, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả  9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu chỉ đạo

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã thông qua Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Quy chế hoạt động; triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo 3 tháng cuối năm 2022; thảo luận về  các tiêu chí và tiêu chí thành phần chỉ số CCHC năm 2022 có khả năng không đạt mục tiêu; Thông qua dự thảo Bộ tiêu chí, đánh giá công tác CCHC cấp sở, huyện và Kế hoạch ngân sách thực hiện CCHC năm 2023.

Ông Bạch Văn Mạnh – Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại cuộc họp

Theo báo cáo đánh giá của Ban Chỉ đạo, 9 tháng đầu năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ký, thực hiện bản cam kết thực hiện công tác CCHC năm 2022. Đến nay, 100% người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cam kết thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu CCHC năm 2022.

Ông Đỗ Quang Trà – Giám đốc Sở GTVT tỉnh đề xuất giải pháp thời gian đến

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2022; Kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2022. Ngày 25/8/2022, Ban chỉ đạo CCHC đã ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CCHC tỉnh. UBND tỉnh quan tâm nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, chỉ đạo triển khai sáng kiến “Ngày thứ 4 trực tuyến”, “ngày không viết” “ngày không hẹn”; chỉ đạo tổ chức Hội thảo về Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; đôn đốc triển khai Hệ thống quản lý tài liệu điện tử và số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực. Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh đã tiến hành kiểm tra và thông báo kết luận đề nghị xử lý khắc phục tồn tại, hạn chế tại 06 cơ quan, đơn vị.

Ông Trương Hoài Anh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất giải pháp cải thiện dịch vụ công

Đến ngày 15/9/2022, Hệ thống cổng dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk cung cấp: 1.674 thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 1.377 TTHC, cấp huyện: 195 TTHC, cấp xã: 102 TTHC). Trong đó DVCTT mức độ 3: 407, DVCTT mức độ 4: 655, tỷ lệ triển khai DVCTT mức độ 4 của tỉnh đạt 100% TTHC đủ điều kiện cung cấp mức độ 4. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/9/2022 hệ thống iGate đã giải quyết 912.304 hồ sơ theo cơ chế Một Cửa điện tử liên thông, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 95.89%.

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001, có tổng số 2.210 quy trình, tài liệu bắt buộc theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 được xây dựng, ban hành và áp dụng trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Có tổng số 18.516 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan được xây dựng, ban hành và áp dụng. Có tổng số 426 quy trình giải quyết công việc nội bộ được thủ trưởng cơ quan ban hành để thống nhất quản lý điều hành như quy trình xử lý công văn đi, đến; quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; xem xét của lãnh đạo; quản lý tài sản, trang thiết bị…

Tuy nhiên, việc triển khai CCHC trong thời gian qua vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Sáng kiến trong công tác CCHC chưa được quan tâm, chú trọng, chưa đầu tư về chất lượng; Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa chú trọng lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp để nâng cao sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai còn nhiều trễ hạn và tăng cao so với năm 2021; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại một số huyện, thị xã, thành phố chưa đạt yêu cầu…

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung trao đổi một số tồn tại, đề xuất một số giải pháp thuộc lĩnh vực: đầu tư, nâng cấp, hiện đại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; cải thiện tiêu chí thành phần, chỉ số còn thấp; đầu tư, nâng cấp, hiện đại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Việc kết nối các hệ thống cơ sở dữ liệu của quốc gia như cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, giao thông vận tải; Nâng tỷ lệ hồ sơ TTHC được nộp trực tuyến mức độ 3, 4 ...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị yêu cầu, các sở, ban, ngành, địa phương phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường tuyên truyền  cải cách thủ tục CCHC đến công chức bộ phận 1 cửa và nhân dân; nhân rộng mô hình sáng kiến cải cách hành chính.

Các sở, ngành tăng cường sự phối hợp triển khai giải pháp cải thiện tiêu chí đạt thấp, chỉ số có khả năng mất điểm; Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ (đặc biệt là lĩnh vực đất đai). Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn TTHC trên địa bàn tỉnh. Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022. Phấn đấu cải thiện chỉ số CCHC từ 5-7 bậc so với năm 2021.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu xử lý việc công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công đối với các huyện có tỷ lệ cập nhật đạt thấp. Xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC của người dân, tổ chức.

Sở Tư pháp tăng cường đánh giá tác động của cải cách đến chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cũng như tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ, TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đẩy mạnh hơn nữa việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành cũng như việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Kim Bảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready