Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ (09/05/2019, 16:07)

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 123/BC-UBND, ngày 6/5/2019 về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP, ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ảnh minh họa

Theo đó, trong những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các Sở, ban, ngành, đoàn thể; kiện toàn lực lượng lãnh đạo, từng bước đổi mới, nâng cao năng lực, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện đạt hiệu quả; xây dựng quy tắc ứng xử trong gia đình và cộng đồng, xây dựng các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người, tạo môi trường và điều kiện để phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật.

Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk còn chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; hội nhập quốc tế văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương về tuyên truyền, triển khai thực hiện có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thường xuyên; cấp uỷ, chính quyền ở một số đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của việc xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong tình hình mới. Công tác tham mưu xây dựng thể chế, chính sách ưu đãi cho đội ngũ làm công tác văn hóa chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Việc thu hút nguồn vốn từ xã hội hóa để đầu tư xây dựng phát triển văn hóa chưa cao.

Xem chi tiết tại đây

M.H

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này