Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I năm 2020 (22/05/2020, 21:50)

Sáng 22/5, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lắk tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I năm 2020.

Trao tặng Giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc

Trong thời gian từ ngày 13 - 22/5, 61 đảng viên đến từ 31 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy đã được học tập, bồi dưỡng 10 chuyên đề, bao gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được học tập các chuyên đề bổ sung về tình hình thời sự, kinh tế - xã hội, những chủ trương, chính sách mới và chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

Kết thúc khóa học, Ban Tổ chức lớp học đã cấp giấy chứng nhận cho 61 học viên hoàn thành các nội dung học tập, đồng thời khen thưởng cho 06 học viên có thành tích xuất sắc trong thời gian học tập.

Trần Thanh Bình

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này