Bế mạc Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (06/12/2018, 15:14)

Sau hơn 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 06/12, Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh và giám sát của HĐND.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, dự báo các điều kiện thuận lợi, khó khăn của tỉnh và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2015 - 2020, HĐND tỉnh đã thảo luận và xác định các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2019. Đồng thời, cũng kiến nghị những giải pháp quan trọng: Tập trung chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh thu hút kêu gọi đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án; Hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập và phát triển. Quản lý có hiệu quả các nguồn vốn, các hoạt động đầu tư, đặc biệt là đầu tư công. Đẩy mạnh cải cách hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực; chú trọng sắp xếp lại bộ máy, tổ chức các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hiệu quả; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ. Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện kéo dài. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, đề án và thông qua 23 Nghị quyết, trong đó có 6 Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019; 6 Nghị quyết quy định về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; nội dung và mức thu, mức chi một số nhiệm vụ; giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi...; các Nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh theo quy định.

Thực hiện chức năng giám sát của HĐND tỉnh tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề về tình hình đầu tư công trên địa bàn tỉnh, qua đó, kiến nghị, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn đã diễn ra với tinh thần thẳng thắn, sôi nổi, có chất lượng. Các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia chất vấn về những vấn đề được cử tri quan tâm. Lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị được chất vấn đã trả lời thẳng thắn vào vấn đề được hỏi, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Nhìn chung, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn đã đạt được yêu cầu, mục đích đề ra, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.

Thực hiện quyền giám sát của HĐND đối với những cán bộ chủ chốt của Ðảng và chính quyền, HĐND tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 đồng chí giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Với trách nhiệm của mình, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, đánh giá thận trọng, khách quan, công tâm mức độ tín nhiệm đối với những đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê đề nghị: Ngay sau Kỳ họp này, UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm triển khai thực hiện các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, bảo đảm các Nghị quyết của HĐND tỉnh được triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; chủ động sắp xếp thời gian để báo cáo kết quả kỳ họp tới đông đảo cử tri và các tầng lớp Nhân dân, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp.

Quang Cảnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này