Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh: Cần quyết liệt, sáng tạo trong hành động (09/04/2019, 08:58)

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 2541/KH-UBND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019 và định hướng đến 2021. Trong đó, 05 nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra và yêu cầu từng ngành, đơn vị cần quyết liệt, sáng tạo trong hành động để cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh.

Kết quả  3 tháng đầu năm 2019

Theo đánh giá của Sở KHĐT tỉnh, triển khai tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP, các Sở, ngành, đơn vị tiếp tục cải cách về đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đã được công bố. Đến tháng 3/2019, phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã có 19/19 Sở, ban, ngành và 15/15 UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện công bố danh mục TTHC được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích với 1.864 TTHC. Trong quý I/2019, toàn tỉnh có 15.455 hồ sơ TTHC được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trao Quyết định chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, trong quý I/2019, toàn tỉnh ước có 267 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; 146 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tổng số doanh nghiệp còn hoạt động trên địa bàn tỉnh đến hết quý 1/2019 là 7.707 doanh nghiệp. Ngoài ra, còn có 756 doanh nghiệp ngoài tỉnh đăng ký hoạt động tại tỉnh theo hình thức thành lập chi nhánh, tính cả các đơn vị này thì đến nay tổng số doanh nghiệp còn hoạt động trên địa bàn tỉnh là 8.463 doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị thăm Nhà máy điện mặt trời Sêrêpốk 1 tại huyện Buôn Đôn.

Riêng đối với hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ngày 08/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1873/KH-UBND triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2019, phân công nhiệm vụ cụ thể và thời gian thực hiện cho các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, phối hợp với Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) để hoàn thành mục tiêu trong năm 2019, hỗ trợ phát triển ít nhất 10 ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh và phát triển, nâng cấp hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh lên cấp độ 2 - hệ sinh thái cơ bản.

Các bạn trẻ khởi nghiệp tham gia hoạt động tư vấn thuế tại Không gian chung về khởi nghiệp của tỉnh

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2018 (ngày 08/01/2019) giải quyết, tháo gỡ cho 27 doanh nghiệp, nhà đầu tư có kiến nghị. Hằng tuần, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và thực hiện đối thoại dưới nhiều hình thức như: Ngày thứ Năm doanh nghiệp (vào thứ Năm hàng tuần); Cà phê doanh nhân – doanh nghiệp (sáng thứ Ba hàng tuần); Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời (định kỳ 01 lần/tháng). Chất lượng buổi đối thoại được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận và đánh giá cao.

Tại buổi họp báo triển khai nhiệm vụ quý II/2019, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở, ngành liên quan khẩn trương đánh giá để đề ra các biện pháp hiệu quả khắc phục những hạn chế, yếu kém được đánh giá là nguyên nhân chính dẫn đến giảm vị trí xếp hạng PCI của tỉnh. Tập trung tham mưu, sửa đổi bổ sung Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 về việc ban hành quy định về trình và cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Văn phòng UBND tỉnh phải khẩn trương đưa Trung tâm hành chính công tỉnh Đắk Lắk chính thức đi vào hoạt động trong quý II/2019, phấn đấu hoàn thiện đến năm 2021 có 100% TTHC được đưa vào giải quyết tại đây. Muốn vậy, mỗi ngành phải hành động cụ thể, quyết liệt cải thiện mạnh mẽ, xác định mục tiêu môi trường đầu tư là yếu tố hàng đầu.

Phấn đấu giai đoạn 2019 – 2021 PCI Đắk Lắk thuộc top 10

Trên cơ sở của Nghị quyết 02 năm 2019 của Chính phủ đề ra nhiều mục tiêu liên quan đến cải cách thủ tục kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động với 05 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm: Tăng cường trách nhiệm của các Sở, ngành được phân công theo dõi và tham mưu triển khai hướng dẫn việc cải thiện các bộ Chỉ số, nhóm chỉ số và chỉ số thành phần; Tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh, thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018. Cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia. Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị cùng lãnh đạo các sở, ngành và huyện Cư M'gar thị sát địa điểm xây dựng Khu công nghiệp Phú Xuân (ảnh: Minh Thông)

Mục tiêu nêu rõ tại Kế hoạch, Đắk Lắk sẽ chủ động rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đơn giản hóa về quy trình, phương thức giải quyết các thủ tục hành chính; tăng số lượng doanh nghiệp mới thành lập từ 10% đến 20% so với năm 2018, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu hết năm 2019 thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4. Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Phấn đấu cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh  trong giai đoạn 2019 -2021 thuộc top 10 của nhóm các tỉnh xếp thứ hạng khá 13-23 trong toàn quốc.

Riêng đối với nhiệm vụ đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, UBND tỉnh yêu cầu mỗi Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công bộ phận phụ trách thực hiện rà soát, lựa chọn các TTHC thuộc thẩm quyền thường xuyên có phát sinh hồ sơ yêu cầu giải quyết (ít nhất 30% TTHC trong tổng số TTHC thuộc thẩm quyền), rút gọn, lược bỏ các bước không cần thiết trong quá trình xử lý hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành, đơn vị theo dõi đơn vị vận hành hệ thống iGate thực hiện cập nhật các TTHC lên mức độ 4 theo Quyết định công bố của UBND tỉnh hoàn thành trong quý IV năm 2019.

Kim Bảo

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch, kinh nguyet khong deu, laptop gia re,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chấtBiến tần, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà,thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam,Lá Số Tử Vi,cửa nhôm Xingfa,báo giá cửa nhôm Xingfa,cửa nhôm,đầm thiết kế,gioitre, in name card,văn phòng ảo, màn nhựa pvc,Nhận in ấn lấy ngay sau 15p, camera an ninh,Kết quả xổ số Miền Bắc,Truyện ngôn tình,Có con 1 - 12 tuổi,Cách nấu ăn ngon,Tóc đẹp, mua thuốc podophyllin 25 tại hà nội,Teehot.com,cau thang xuong ca, vytea.com, UCT,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chất, Toyota,dantri, Soshareit Việt Nam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này