Có được bảo lưu phụ cấp khi miễn nhiệm chức vụ? (25/07/2017, 08:39)

Bà Hương Giang làm việc tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Ngày 15/4/2014, cơ quan thành lập Phòng Pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và bà được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng.

Đến tháng 12/2016, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành Xây dựng, Văn phòng Sở bao gồm cả công tác pháp chế.

Giám đốc Sở đã có quyết định giải thể Phòng Pháp chế và quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế, đồng thời điều động công chức Phòng Pháp chế về Văn phòng Sở công tác.

Bà Giang hỏi, trường hợp như của bà có được bảo lưu phụ cấp chức vụ không? Nếu được bảo lưu thì bảo lưu trong thời gian bao lâu? Theo quy định tại văn bản nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Hương Giang như sau:

Theo Tiết c1, c3 và c4, Khoản 2, Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đối với các trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thực hiện như sau:

- Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do bị kỷ luật miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc không được bổ nhiệm lại, thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo kể từ ngày quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo có hiệu lực thi hành.

- Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ, thì thực hiện theo hướng dẫn riêng trong lần sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế đó.

- Các trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) còn lại ngoài các trường hợp tại các Tiết c1, c2 và c3 nêu trên, được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng kể từ ngày có quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo; từ tháng thứ 7 trở đi thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Điều 11 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế quy định, cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với mức phụ cấp chức vụ đang hưởng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử.

Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 6 tháng thì được bảo lưu 6 tháng.

Trường hợp bà Hương Giang phản ánh, thực hiện quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, ngày 15/4/2014 Sở Xây dựng đã thành lập Phòng Pháp chế và bổ nhiệm bà chức vụ Phó Trưởng phòng.

Đến tháng 12/2016, cơ quan thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV, căn cứ Khoản 2, Điều 3 Thông tư này, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở Xây dựng bao gồm cả công tác pháp chế, Giám đốc Sở đã có quyết định giải thể Phòng Pháp chế và quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế, đồng thời điều động công chức Phòng Pháp chế về Văn phòng Sở công tác.

Việc miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo của bà Hương Giang không phải do bà bị kỷ luật, nên không thuộc trường hợp quy định tại Tiết c1, Khoản 2, Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BNV.

Để có căn cứ áp dụng chế độ bảo lưu phụ cấp chức vụ khi miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng đối với bà Hương Giang, cần thiết xác định rõ việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy cơ quan để phù hợp với lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực ngành xây dựng, hay do tinh giản biên chế.

Nhận thấy, các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV không đề cập đến chính sách tinh giản biên chế. Nội dung Thông tư này hướng dẫn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành xây dựng.

Do đó, có cơ sở kết luận mục đích việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy của cơ quan nơi bà Hương Giang công tác là để phù hợp với lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực ngành xây dựng, chứ không phải là việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cho nên không thuộc trường hợp quy định tại Tiết c3, Khoản 2, Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BNV và Điều 11 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Áp dụng quy định tại Tiết c4, Khoản 2, Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BNV, trường hợp bà Hương Giang được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ Phó Trưởng phòng trong 6 tháng kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm (từ tháng 12/2016); từ tháng thứ 7 trở đi thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Theo chinhphu.vn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này