Giám sát việc xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm tại Sở Nội vụ. (19/04/2018, 06:16)

Chiều 18/4, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi giám sát việc xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm tại Sở Nội vụ.

 Tham dự buổi giám sát có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Hiệp; Trưởng Ban Pháp chế Phạm Hát, các thành viên Ban Pháp chế. Làm việc với đoàn giám sát có Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Kính, đại diện các Phòng, ban thuộc Sở Nội vụ.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, hiện Sở có 9 cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc; 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm Lưu trữ Lịch sử). Tính đến tháng 12/2017, Sở Nội vụ được giao 79 biên chế công chức, 16 viên chức và 10 lao động hợp đồng. Sở Nội vụ đã sử dụng 102 biên chế, trong đó có 76 công chức, 4 viên chức, 01 hợp đồng công chức trong chỉ tiêu biên chế, 12 hợp đồng viên chức trong biên chế, 7 hợp đồng 68 và 2 hợp đồng thời vụ.

Các đại biểu tham dự buổi giám sát.

Sở Nội vụ đã xây dựng Đề án vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức với  8 vị trí nhóm lãnh đạo quản lý; 27 vị trí nhóm chuyên môn, nghiệp vụ và 3 vị trí nhóm phục vụ, hỗ trợ. Đối với Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức, Sở Nội vụ xây dựng 9 vị trí việc làm, trong đó có 2 vị trí nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành và 7 vị trí nhóm chuyên môn; số lượng làm việc dự kiến từ 22 đến 27 người. Theo đánh giá của Sở Nội vụ, qua việc thực hiện Đề án vị trí việc làm đã giúp đơn vị rà soát, đánh giá lại tình hình sử dụng, sắp xếp nhân sự, xây dựng kế hoạch sử dụng công chức, viên chức đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, thuận lợi.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Kính đánh giá việc xây dựng, thực hiện Đề án vị trí việc làm.

Tại buổi giám sát, Sở Nội vụ cũng đã báo cáo tình hình xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp của tỉnh. Theo đó, hiện tổng số biên chế công chức được HĐND tỉnh giao là 3.246 biên chế; biên chế viên chức là 41.962 người. Việc tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn được thực hiện đúng các quy định của Trung ương, phân cấp của UBND tỉnh, việc tuyển dụng dựa trên cơ sở biên chế được giao và lộ trình tinh giản biên chế của tỉnh.

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của tỉnh gửi Bộ Nội vụ phê duyệt. Theo Đề án, đối với ngạch công chức có 1.541 vị trí, trong đó có 288 vị trí nhóm lãnh đạo, quản lý; 958 vị trí nhóm chuyên môn, nghiệp vụ và 295 vị trí nhóm hỗ trợ, phục vụ. Đối với vị trí việc làm ở các đơn vị sự nghiệp của tỉnh, có 1.359 vị trí việc làm, trong đó có 414 vị trí nhóm lãnh đạo, quản lý; 417 nhóm chuyên môn, nghiệp vụ; 528 vị trí hỗ trợ, phục vụ.

Đại diện Phòng Công chức, viên chức (Sở Nội vụ) phát biểu đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong thực hiện Đề án vị trí việc làm.

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, việc xác định vị trí việc làm là một bước chuyển từ quản lý đội ngũ cán bộ, công chức theo hệ thống chức nghiệp sang quản lý dựa trên cơ sở kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm, đây cũng là cơ sở để sắp xếp, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá người lao động một cách chính xác, khách quan.

Qua thực hiện Đề án vị trí việc làm, Sở Nội vụ kiến nghị cần sớm sửa đổi Nghị định số 41/2012/NĐ-CP, ngày 08/5/2012 và Nghị định số 36/2013/NĐ-CP, ngày 22/4/2013 của Chính phủ theo hướng mở, phân cấp cho địa phương, đơn vị trong việc quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy; các Bộ, ngành sớm ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngành quản lý để tạo sự thống nhất chung...

Trưởng Ban Pháp chế Phạm Hát phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Pháp chế Phạm Hát đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của Sở Nội vụ trong việc xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm của đơn vị cũng như tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp của tỉnh. Ban Pháp chế đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt tinh thần tinh giản biên chế trong xây dựng, thực hiện Đề án vị trí việc làm; tham mưu UBND tỉnh có giải pháp phù hợp trong giải quyết các vị trí việc làm quy định tại các Nghị quyết HĐND tỉnh đã hết hiệu lực như giáo viên dạy Tiếng Êđê, nhân viên y tế cộng đồng...; tham mưu UBND tỉnh có các chính sách hiệu quả để đảm bảo việc tinh giản biên chế theo đúng kế hoạch. Ban Pháp chế tiếp thu các kiến nghị, đồng thời đề nghị Sở Nội vụ bổ sung, hoàn thiện báo cáo để Ban Pháp chế tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh.

Thế Sự

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này