Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (15/08/2018, 16:04)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐẮK LẮK
- Địa chỉ: 21 Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Điện thoại : 0262.3959.052/ 0262.3.959 017
- Fax: 0262.3957.052
- Website: phunu.daklak.gov.vn
- Email: Hoilienhiepphunutinhdaklak@yahoo.com.vn

LÃNH ĐẠO HỘI

Họ và tên

Chức danh

SĐT
cơ quan

Di động

Email

Nguyễn T. Thu Nguyệt

Chủ tịch

3957053

0914028748

thunguyetpn72@gmail.com

Nguyễn T. Thanh Hương

PCT Thường trực

3957051

0905744579

thanhhuongpn65@gmail.com

Ayun H’ Hương

Phó Chủ tịch

3956062

0982393193

huongayun1974@gmail.com

Trần Thị Phong

Phó Chủ tịch

3957055

0914755959

tranphongphunu@gmail.com

Nguyễn T. Thanh Hường

Phó Chủ tịch

3957058

0914227747

huongpctphunudaklak@gmail.com

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC
- Văn phòng: 0262.3959017/ hoilhpndaklak@gmail.com      
- Ban Chính sách - Luật pháp: 0262.3957054/cslppntinhdaklak@yahoo.com
- Ban Tổ chức: 0262.395606/ bantochucphunudaklak@gmail.com
- Ban Tuyên giáo: 0262.3956063/ btuyengiaophunudaklak@gmail.com
- Ban Gia đình xã hội: 0262.3959014/ bangdxhtinhdaklak@gmail.com   

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ
- Chức năng: Cơ quan Hội LHPN tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội, công tác Hội, đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Hội theo quy định của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.
- Nhiệm vụ: 
+ Nghiên cứu, đề xuất chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN và phong trào phụ nữ theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của Hội cấp trên. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định.
+ Nghiên cứu, đề xuất các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích, nhiệm vụ của Hội và cán bộ công chức trong cơ quan chuyên trách công tác Hội phụ nữ; Sơ kết, tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ theo phân công, phân cấp và theo quy định của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.
+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp Hội tại địa phương trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chương trình phối hợp, Kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN cùng cấp; nghiệp vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ; tuyên truyền, phổ biến, vận động hội viên thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Hội; Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, quy định của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công, phân cấp.
+ Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất cơ quan hội LHPN tỉnh đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CƠ QUAN HỘI LHPN TỈNH ĐẮK LẮK NHIỆM KỲ 2016-2021

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này