Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận. (24/04/2018, 15:52)

Sáng 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận.

 Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Y Biêr Niê; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy H’Kim Hoa Byă; đại diện các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc, các ngành liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đã quán triệt Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Quyết định ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc ban hành Hướng dẫn trên nhằm thống nhất về nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện những nội dung, hình thức công khai để nhân dân biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của tổ chức đảng, đảng viên.

Theo hướng dẫn, các cấp ủy, tổ chức đảng cần công khai để nhân dân biết những nội dung như: 19 điều đảng viên không được làm; 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; các chủ trương, chính sách, quy định, quy chế để thể chế hóa, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; các kết luận kiểm toán, kiểm tra, thanh tra; kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị, phản ánh, tố cáo; kết quả xử lý tham nhũng, lãng phí...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn quán triệt Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Lãnh đạo Ban Dân vận cũng đã phổ biến Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Quy định này có 5 Chương, quy định nhiều nội dung quan trọng như: phạm vi và đối tượng giám sát; mục đích giám sát; nội dung giám sát; hình thức giám sát; quyền, trách nhiệm của chủ thể giám sát, đối tượng giám sát; khen thưởng, xử lý vi phạm.

Các đại biểu cũng đã được quán triệt Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Tại Chỉ thị trên, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới; hoàn thiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái; quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ...Để thực hiện Chỉ thị trên, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 16/4/2018 và đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt sâu sắc Kế hoạch, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ để thực hiện có hiệu quả.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy H’Kim Hoa Byă phổ biến Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Để triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy để chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Trung ương.

Thế Sự

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này