Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (09/01/2019, 15:04)

Sáng 9/1, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị: Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành 16 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ban hành 40 văn bản hướng dẫn thực hiện, nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền của từng cơ quan, đơn vị. Việc triển khai thực hiện cũng được gắn với kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị TW 4, khóa XII, các nghị quyết của tỉnh và nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ…Công tác tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và bồi dưỡng nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017, 2018, 2019 cũng được cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cấp ủy các cấp căn cứ tình hình thực hiện tại địa phương, đơn vị để lựa chọn một số nội dung trọng tâm, đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lãnh đạo, thực hiện. Qua đó đã khắc phục những hạn chế, yếu kém, giải quyết được những vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Nhìn chung, những kết quả đạt được trong việc triển  khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đảng viên và nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các bài tham luận, nhằm chia sẻ những bài học kinh nhiệm, cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân đã đạt được trong việc thực hiện triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị. Đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05; tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của Chuyên đề năm 2019. Bên cạnh đó, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần xây dựng và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là người đứng đầu cần nêu gương thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn, nói đi đôi với làm…

Công tác khen thưởng tại Hội nghị

Nhân dịp này, đã có 20 thập thể và 21 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2018.

Hồng Mong