Hội Nông dân (15/08/2018, 16:05)

 

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 21A – Trường Chinh – Tp. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
Điện thoại: 02623.957114, FAX: 02623.957114
Website: http://hoinongdan.daklak.gov.vn/
Email: hoinongdandaklak@gmail.com
Sơ đồ cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO HỘI
- Ông Nguyễn Văn Tư – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
ĐT: 0905.543406
- Ông Lại Hồng Anh – Phó Chủ tịch
ĐT: 0982.850180
- Ông Nguyễn Quang Hùng – Phó Chủ tịch
ĐT: 0947.275475

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC
1. Văn phòng: Điện thoại:  02623.957.114
2. Ban Kiểm tra: Điện thoại:  02623.957.101
3. Ban Tuyên huấn: Điện thoại:  02623.957.115
4. Ban Tổ chức: Điện thoại:  02623.957.116
5. Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân: Điện thoại:  02623.957.104
6. Ban Kinh tế - xã hội: Điện thoại:  02623.957.105
Đơn vị trực thuộc.
1. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ nông dân: Điện thoại:  02623.956.869

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Chức năng
- Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.
- Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.
2. Nhiệm vụ
- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.
- Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới.
- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.
- Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về tầm quan trong của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong tỉnh để thực hiện nhiệm vụ quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ động tham gia các hoạt động quảng bá hàng hoá nông sản, văn hoá Việt Nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này