Họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh (14/11/2016, 15:29)

Sáng 14/11, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã đánh giá kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ 2 tháng còn lại năm 2016. Qua 10 tháng đầu năm, tỉnh đã ban hành 15 Quyết định công bố, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ đối với 547 thủ tục hành chính (TTHC) có liên quan. Các bộ TTHC được công bố đã được các Sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã niêm yết công khai tại trụ sở và trên các Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Ngoài ra, tỉnh còn đề nghị Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp) đăng tải 661 TTHC công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đã thành lập 12/15 Ban Dân tộc của HĐND các huyện, thành phố. Tỉnh cũng đã điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng viên chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2015 cho các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông được triển khai hiệu quả, đồng bộ ở cả 3 cấp chính quyền, có 15/15 huyện, thị xã, thành phố đầu tư, xây dựng hệ thống “Một cửa điện tử cấp huyện”. Các hoạt động cung cấp thông tin, trao đổi, xử lý văn bản điện tử trên Trang Thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh được các cơ quan, đơn vị duy trì thường xuyên, hiện tại tỉnh có trên 11.225 tài khoản sử dụng thư điện tử công vụ; có 100% dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước được cung cấp đầy đủ trên Cổng/Trang thông tin điện tử của từng cơ quan, đơn vị trực tuyến ở mức tối thiểu cấp độ 2; có 19/19 đơn vị Sở, ngành và 9 đơn vị cấp huyện triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Tỉnh đã triển khai mô hình điểm về ứng dụng CNTT hiện đại hóa hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Ông Miên Klơng – Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh báo cáo kết quả CCHC 10 tháng đầu năm.

Công tác tuyên truyền về CCHC được các đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm, qua đó giúp các đơn vị, địa phương kịp thời khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong công tác CCHC.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, mặc dù đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên công tác CCHC 10 tháng qua cũng có những tồn tại, hạn chế như: người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết tâm chỉ đạo CCHC; thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực chậm công bố; chưa thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; chất lượng thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ của công chức, chất lượng kết quả giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn thấp; một số huyện chậm ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy các Phòng chuyên môn trực thuộc…

Ông Trần Trung Hiển – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Trong 2 tháng còn lại của năm 2016, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: tiếp tục chỉ đạo, giám sát kết quả thực hiện CCHC năm 2016; tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, kế hoạch tinh giản biên chế của tỉnh; tăng cường rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, thuế, đầu tư; tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết dịch vụ công…

 Trong năm 2017, kế hoạch CCHC của tỉnh có chủ đề: “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao đạo đức công vụ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp”. Dự kiến kinh phí thực hiện kế hoạch CCHC năm 2017 của tỉnh là gần 37,6 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Phạm Ngọc Nghị đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các Sở, ngành tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian còn lại của năm 2016 đảm bảo nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2016 theo chủ đề đã đặt ra; rà soát lại những nhiệm vụ đã triển khai, tìm ra nguyên nhân những tồn tại để chủ động tham mưu những giải pháp cụ thể; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị nghiên cứu tham mưu kinh phí đầu tư hạ tầng CNTT phục vụ nhiệm vụ CCHC. Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh cũng đề nghị Sở Nội vụ đẩy mạnh chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu CCHC giai đoạn tới; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, gương mẫu trong ứng dụng CNTT phục vụ CCHC, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho UBND tỉnh.

Thế Sự

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này