Hướng dẫn đề xuất khen thưởng trong triển khai thi hành Luật XLVPHC (14/07/2017, 14:33)

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5246/UBND-NC về việc thực hiện Công văn số 2090/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật XLVPHC theo Kế hoạch Tổng kết thi hành Luật XLVPHC ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-BTP.

Ảnh minh họa

Hình thức khen thưởng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chủ động tiến hành xem xét, tổ chức khen thưởng theo thẩm quyền đối với những tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình triển  khai thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính thời gian qua thuộc địa bàn, lĩnh vực, ngành mình quản lý theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và các tiêu chuẩn khen thưởng.

Cụ thể, đối với cá nhân, khen thưởng cho cá nhân đạt được một trong các tiêu chuẩn: Hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Có sáng kiến, tham mưu, đóng góp thiết thực, hiệu quả trong việc xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để triển khai việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn huyện/tỉnh/toàn quốc; Có sáng kiến trong việc gắn kết công tác tham mưu, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn huyện/tỉnh/toàn quốc.

Đối với tập thể, khen thưởng cho tập thể đạt được các tiêu chuẩn: Lập được thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc, Bộ, cơ quan ngang Bộ, tỉnh, huyện; Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ động phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh), các cơ quan có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện Công văn trên của Bộ Tư pháp, trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh xem xét, khen thưởng, đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng và báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

 Nội dung chi tiết tại đây

VTLý

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này