Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác văn thư lưu trữ. (14/06/2018, 14:51)

Ngày 08/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4593/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 408/TB-VTLTNN ngày 02/5/2018 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về kết quả kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, văn bản hướng dẫn tỉnh, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ.

Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ cho phù hợp với quy định mới của Nhà nước và tổ chức thực hiện.

Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với hoạt động dịch vụ lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm các quy định trong hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra theo quy định.

Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hoạt động văn thư, lưu trữ theo quy định tại Điều 39 Luật Lưu trữ.

Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chi tiết tại đây.

HTBắc

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này