Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. (22/01/2021, 14:35)

Ngày 15/01/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU về việc tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Hướng dẫn nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và Nhân dân về bản chất, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong xây dựng và phát triển đất nước, của tỉnh góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các giải pháp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, góp phần hoàn thiện các mục tiêu phát triển được nêu ra trong Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền cần thiết thực, phù hợp với từng đối tượng và bám sát những nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hướng dẫn đề ra nội dung tuyên truyền. Tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW; Nghị quyết số 134/NQ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 

HTBắc

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này