Hướng dẫn việc cập nhật thông tin về kết quả bán/ thanh lý TSNN vào CSDL Quốc gia (04/10/2016, 10:38)

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7813/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về thực hiện Công văn số 12861/BTC- QLCS ngày 15/9/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cập nhật thông tin về kết quả bán/ thanh lý tài sản nhà nước vào cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Ảnh minh họa

Tại văn bản này, Bộ Tài chính đã bổ sung chức năng và giao diện của Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước để đăng nhập thông tin về số tiền thu được từ bán/thanh lý tài sản nhà nước. Để cập nhật thường xuyên số tiền thu được từ bán/thanh lý tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trung ương chỉ đạo cơ quan tài chính và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện một số nội dung công việc sau:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định bán/thanh lý tài sản của cấp có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản bán/thanh lý phải thực hiện báo cáo kê khai bổ sung theo mẫu số 04d-ĐK/TSNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính), gửi cơ quan tiếp nhận và quản lý báo cáo kê khai theo trình tự quy định tại Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính để cập nhật thông tin vào Phần mềm.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được số tiền thu từ việc bán/thanh lý tài sản nhà nước bao gồm tiền bán và các khoản khác (như chi phí bán đấu giá do Hội đồng thực hiện, tiền đặt cọc thuộc về đơn vị có tài sản bán đấu giá,…), cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản lập báo cáo về kết quả bán/thanh lý tài sản gửi cơ quan tiếp nhận và quản lý báo cáo kê khai để cập nhật thông tin vào Phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước. Việc cập nhật số tiền thu được từ việc bán/thanh lý tài sản nhà nước được áp dụng đối với các trường hợp phát sinh bán/thanh lý tài sản từ 01/01/2016.

 Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Văn bản nêu trên để hướng dẫn các đơn vị cập nhật thông tin về kết quả bán/ thanh lý tài sản nhà nước vào cơ sở dữ liệu Quốc gia theo đúng quy định; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Nội dung chi tiết tại đây.

BBT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này