Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo về thông tin năm 2018 (06/06/2018, 16:26)

Thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 2680/KH-UBND ngày 06/4/2018 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo về thông tin năm 2018.

Ảnh minh họa- Internet

Mục tiêu tổng quát của Dự án giảm nghèo về thông tin nhằm: Tập trung thông tin tuyên truyền các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cung cấp các thông tin thiết yếu đến cho cộng đồng dân cư. Thông tin để giúp người dân nắm bắt được các chính sách, các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh và của các cấp, các ngành chức năng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đặc biệt là thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2018 theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; Truyền thông nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin truyền thông ở cơ sở, nhằm phát huy hiệu quả của hệ thống thông tin ở cơ sở (Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã, thư viện, bưu điện văn hóa xã, trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện và cấp xã v.v..). Xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân; Hỗ trợ phương tiện nghe – xem cho các hộ nghèo thuộc các dân tộc ít người; hộ nghèo tại các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ -TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. Hỗ trợ trang bị bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã.

Mục tiêu cụ thể đặt ra của Dự án gồm: 100% cụm dân cư tập trung tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông tin (thông qua một hoặc nhiều hình thức sau: hệ thống Đài Tiếng nói Việt Nam – khu vực Tây Nguyên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Đắk Lắk, Cổng thông tin điện tử tỉnh; Đài Truyền thanh - Truyền hình và trang thông tin điện tử cấp huyện; Đài Truyền thanh cơ sở, các ấn phẩm, tờ rơi, áp phích, pa nô…) liên quan về các chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật, các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn, các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của các cấp, các ngành chức năng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, các mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo của các cấp, các ngành; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân; Mỗi năm duy trì 25% cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông của các xã thuộc phạm vi dự án được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền cổ động về giảm nghèo bền vững; Duy trì 90% các hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kinh nghiệm sản xuất; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương thông qua các hình thức phát thanh – truyền hình, báo giấy, báo điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, các ấn phẩm, tờ rơi, áp phích, pa nô….

Đối tượng thụ hưởng thông tin: Các hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó chú trọng đến đối tượng là vùng có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao (trên 30%), hộ mới thoát nghèo trên phạm vi toàn tỉnh; ưu tiên các xã: biên giới, vùng đặc biệt khó khăn (khu vực III) vùng sâu, vùng xa, vùng có đông hộ đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ thuộc hộ nghèo; Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ: Cán bộ làm công tác thông tin truyền thông cơ sở, gồm: cán bộ, công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; Cán bộ, công chức các đoàn thể chính trị xã hội; Cán bộ công chức Ban VH -XH cấp xã; cán bộ không chuyên trách của Đài Truyền thanh cấp xã; thành viên Ban Biên tập Đài Truyền thanh cấp xã; Cán bộ, công chức trong Ban Biên tập Trang thông tin điện tử cấp huyện và cấp xã; Đài Truyền thanh cấp xã; cán bộ thôn, buôn, tổ dân phố; Đối tượng được Hỗ trợ phương tiện nghe – xem: Hộ nghèo (theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2021); Đối tượng được trang bị bộ phương tiện tác nghiệp: bao gồm Đội thông tin lưu động tại huyện, xã biên giới, vùng sâu, vùng xa theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Để triển khai Kế hoạch đảm bảo tiến độ, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ vào Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT, ngày 02/6/2017 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương đóng tại địa phương và các cơ quan báo chí của tỉnh; các Sở, ngành, đoàn thể liên quan  để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; Giao Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn các quy trình thủ tục thanh quyết toán từng nội dung tại Kế hoạch bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ triển khai các nội dung để kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo cho Ban Chỉ đạo Trung ương./. 

 Nội dung chi tiết tại đây.

Trần Ngọc Bổng

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch, kinh nguyet khong deu, laptop gia re,áo gia đình, Biến tần, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà,thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam,Lá Số Tử Vi,cửa nhôm Xingfa,báo giá cửa nhôm Xingfa,cửa nhôm,đầm thiết kế,gioitre, in name card,văn phòng ảo, màn nhựa pvc,Nhận in ấn lấy ngay sau 15p, camera an ninh,Kết quả xổ số Miền Bắc,Truyện ngôn tình,Có con 1 - 12 tuổi,Cách nấu ăn ngon,Tóc đẹp, mua thuốc podophyllin 25 tại hà nội,Teehot.com
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này