Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020 (16/07/2020, 08:41)

UBND tỉnh vừa ban hành Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, rà soát, đánh giá sát, đúng tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để xem xét việc điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, tập trung mọi giải pháp để nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của kế hoạch năm 2020; đồng thời, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thường xuyên theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin và chủ động thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần cảnh giác cao độ, không lơ là, chủ quan. Đẩy nhanh tiến độ triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ an sinh xã hội, tín dụng cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra.

2. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Theo dõi chặt chẽ và dự báo sát diễn biến thời tiết trong thời điểm hiện nay để có cảnh báo kịp thời cho các địa phương và người dân chủ động ứng phó; xây dựng phương án chủ động ứng phó với thiên tai; vận hành hợp lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước phù hợp, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn; phát triển ngành chăn nuôi theo hướng trang trại, hiện đại, bền vững, an toàn dịch bệnh; tập trung kiểm dịch, kiểm soát tốt các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu Phi...

4. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp điều hành tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2020; tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp khai thác nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020.

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân sách nhà nước các cấp; rà soát, thực hiện cắt giảm chi thường xuyên ở các cấp ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết trong dự toán năm 2020.

5. Thực hiện nghiêm Công văn số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, mục tiêu phấn đấu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020 (kể cả số vốn các năm trước được chuyển nguồn sang).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Có quy định cụ thể và chế tài xử lý nghiêm khắc đối với tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu để xảy ra tình trạng chậm giải ngân các dự án đầu tư công; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm, làm chậm, nhũng nhiễu, gây khó khăn trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn thông báo sau và các khoản chưa phân bổ trong kế hoạch năm 2020 theo quy định; rà soát các dự án được bố trí vốn kế hoạch nhưng không có nhu cầu sử dụng, không đảm bảo tiến độ giải ngân, có số vốn dư sau quyết toán…, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

6. Tăng cường công tác thông tin, đánh giá thị trường, trong đó đưa ra những thông tin, dự báo và đánh giá về tình hình cung cầu, giá cả, thị trường của một số nông sản xuất khẩu chính của tỉnh để doanh nghiệp và người dân có thông tin định hướng cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu. Nghiên cứu, khuyến khích triển khai các chương trình, kế hoạch đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng.

7. Cải thiện thực chất môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các ngành, các cấp cần tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cương quyết cắt giảm những thủ tục không cần thiết; quán triệt và chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức, những người trực tiếp tham mưu, tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và thái độ ứng xử đúng mực với nhân dân và doanh nghiệp… Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến trình phát triển chính quyền điện tử. Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; nâng cao tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính mức độ 3, 4. Tăng cường thông tin truyền thông việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia; tuyên truyền những giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn, những mô hình mới, kinh nghiệm tốt trong thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Khắc phục các yếu kém; phấn đấu cải thiện và tăng điểm chỉ số PCI, chỉ số PAPI, Par Index của tỉnh trong năm 2020.

          8. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là các hoạt động tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch.

Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019 - 2020, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 nghiêm túc, đúng quy chế; do năm nay thời gian nghỉ hè rất ngắn, chỉ khoảng 1 tháng nên thời gian chuẩn bị cho năm học mới dự kiến sẽ có nhiều khó khăn, do đó ngành giáo dục cần tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục và có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Tăng cường công tác kiểm soát các dịch bệnh, đặc biệt là bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khám, chữa bệnh tại các bệnh viện; tiếp tục triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập; tăng cường công tác y tế dự phòng; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

9. Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; kịp thời phản bác, định hướng dư luận xã hội những luận điệu sai trái, các hành động phá hoại, thù địch của các phần tử xấu, đối tượng phản động nhằm gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là trong giai đoạn trước, trong và sau Đại hội đảng các cấp; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra; tập trung giải quyết có hiệu quả đơn thư, khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

10. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện khẩn trương, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

11. Năm 2020 là năm cuối thực hiện các chương trình, đề án trong giai đoạn 2015-2020, đề nghị các sở, ban, ngành rà soát, tổng kết, đánh giá đối với những văn bản có giai đoạn thực hiện đến hết năm 2020 để định hướng cho giai đoạn tiếp theo, tham mưu UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo thẩm quyền.

12. Đối với các kiến nghị, đề xuất tại Phiên họp, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động liên hệ với các sở, ngành liên quan để được hướng dẫn cụ thể; trường hợp vượt thẩm quyền gửi văn bản về UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

B.Lục

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này