Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND của huyện Krông Búk (18/06/2020, 15:53)

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Thực hiện Công văn số 304/VPUBND - KSTTHC ngày 18/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đề cương báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ảnh minh họa

UBND huyện Krông Búk báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 06/2020 như sau:

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong tháng 06/2020: 4.243 hồ sơ: Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết trong tháng 06/2020: 4.242 hồ sơ; Trước hạn: 448 hồ sơ;  Đúng hạn: 3.794 hồ sơ; Quá hạn: 0 hồ sơ. Trong đó: Đã có văn bản xin lỗi: 0/0 hồ sơ quá hạn; Đã niêm yết công khai văn bản xin lỗi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị: 0/0 hồ sơ quá hạn;  Đã đăng tải văn bản xin lỗi trên Trang thông tin điện tử của đơn vị: 0/0 hồ sơ.

Về sử dụng iGate và cung ứng, sử dung dịch vụ công trực tuyến: Số hồ sơ TTHC giải quyết sử dụng hệ thống iGate (tiếp nhận, cập nhật thông tin, trả kết quả trên hệ thống iGate): 2.296 hồ sơ, đạt tỷ lệ 54.1%. (số hồ sơ TTHC giải quyết sử dụng iGate/tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận). Số hồ sơ TTHC tiếp nhận mức độ 3: 20 hồ sơ, đạt tỷ lệ 0.47%. (số hồ sơ TTHC tiếp nhận mức độ 3/tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận).  Số TTHC cung cấp mức độ 3 có phát sinh hồ sơ: 02 TTHC, đạt tỷ lệ 3.2%. (số TTHC cung cấp mức độ 3 có phát sinh hồ sơ/tổng số TTHC cung cấp mức độ 3).  Số hồ sơ TTHC tiếp nhận mức độ 4:0 hồ sơ, đạt tỷ lệ 0 %. (số hồ sơ TTHC tiếp nhận mức độ 4/tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận). Số TTHC cung cấp mức độ 4 có phát sinh hồ sơ: 0 TTHC, đạt tỷ lệ ….%. (số TTHC cung cấp mức độ 4 có phát sinh hồ sơ/tổng số TTHC cung cấp mức độ 4). Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận mức độ 3 và mức độ 4: 20 hồ sơ, đạt tỷ lệ 0.47%. (Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận mức độ 3 và mức độ 4/tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận).

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI):  Tổng số TTHC cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI: 0 TTHC. Số hồ sơ TTHC tiếp nhận qua dịch vụ BCCI: 0 hồ sơ, đạt tỷ lệ 0 %. (số hồ sơ TTHC tiếp nhận qua dịch vụ BCCI/tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận). Số hồ sơ TTHC trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI:0 hồ sơ, đạt tỷ lệ 0%. (số hồ sơ TTHC trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI/tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận). Số TTHC cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI có phát sinh hồ sơ: 0 TTHC, đạt tỷ lệ 0%. (Số TTHC cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI có phát sinh hồ sơ/ Tổng số TTHC cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết lũy kế từ ngày 15/12/2019 đến nay là: 16.152 hồ sơ, trong đó không có hồ sơ quá hạn, số văn bản xin lỗi đối với các trường hợp quá hạn là 0 văn bản, số hồ sơ quá hạn chưa có văn bản xin lỗi là: 0 hồ sơ, số hồ sơ quá hạn đã có văn bản xin lỗi nhưng chưa đăng tải trên Trang thông tin điện tử là: 0 hồ sơ.

Hồng Mong

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này