Kiện toàn hệ thống y tế ở địa phương theo Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII (20/04/2018, 16:53)

Ngày 16/4/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2938/UBND- KGVX gửi Sở Y tế, Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 1619/BYT- TCCB ngày 26/3/2018 của Bộ Y tế về kiện toàn hệ thống y tế ở địa phương theo Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII.

Ảnh minh họa - Internet

Tại Công văn Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và thực hiện:

Kiện toàn hệ thống tổ chức y tế ở địa phương theo Nghị quyết số 19- NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn - hiệu lực - hiệu quả, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt trong quản lý nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành và lãnh thổ theo quy định của pháp luật.

 Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh: Sớm quyết định phê duyệt theo thẩm quyền việc thực hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ở địa phương theo Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, tình hình dịch bệnh, các vấn đề sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Đối với Trung tâm Y tế huyện, trên cơ sở Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25-10-2016 của Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo xây dựng đề án kiện toàn và sớm quyết định phê duyệt theo thẩm quyền mô hình Trung tâm y tế đa năng bao gồm y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, dân số và các nhiệm vụ khác của ngành y tế, thống nhất tên gọi là “Trung tâm y tế huyện” và thực hiện quản lý theo ngành dọc. Còn đối với y tế xã phường, khẩn trương hoàn thiện việc thực hiện các quy định về tổ chức và nhân lực, bảo đảm các điều kiện để trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình…

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 1619/BYT- TCCB nói trên tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện việc kiện toàn hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII.

Nội dung chi tiết tại đây.

BBT

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này