Liên đoàn Lao động tỉnh (15/08/2018, 16:08)

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

- Địa chỉ: 02 Trần Quang Khải, P. Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
- Điện thoại cơ quan: 0262.3952403; Fax: 0262.3951363. 
- Website: http://ldld.daklak.gov.vn. Email: vanphonglddaklak@gmail.com

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ QUAN:


LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
- Chủ tịch: Ông Nguyễn Công Bảo. Điện thoại: 0262.3956250; Email: nguyencongbao63@gmail.com
- Phó Chủ tịch thường trực: Bà Võ Thị Hạnh. Điện thoại: 0262.3957749; Email: vohanhpctldld@gmail.com
- Phó Chủ tịch: Ông Y Jone Ktull. Điện thoại: 0262.3952929; Email: amadrimktull@gmail.com

CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
a) Các phòng, ban chuyên môn:


TT

Các ban chuyên đề

Thông tin liên hệ

01

Văn phòng

Điện thoại: 0262.3952403
Email: vanphonglddaklak@gmail.com

02

Ban Tổ chức

Điện thoại: 0262.3951343
Email: lynguyen.ldlddaklak@gmail.com

03

Ban Tài chính

Điện thoại: 0262.3953913
Email: bantaichinhcddaklak@gmail.com

04

Ban Chính sách - Pháp luật

Điện thoại: 0262.3952413
Email: cspldaklak@gmail.com

05

Ban Tuyên giáo

Điện thoại: 0262.3951342
Email: tuyengiaoldlddaklak@gmail.com

06

Ban Nữ công

Điện thoại: 0262.3951341
Email: nucongcddaklak@gmail.com

07

Văn phòng Ủy ban Kiểm tra

Điện thoại: 0262.3951339
Email: ubktdaklak@gmail.com

b) Các đơn vị trực thuộc:


TT

Tên đơn vị trực thuộc

Thông tin liên hệ

01

Công ty Cổ phần Du lịch Công đoàn Ban Mê

Địa chỉ: 09 Nguyễn Chí Thanh, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Điện thoại: (0262) 38575679, 3951001, 3951002
Website: http://banmehotel.com.vn
Email: banmehotels@gmail.com

02

Nhà Văn hoá Lao động tỉnh

Địa chỉ: 34 Nguyễn Chí Thanh, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Điện thoại: (0262) 3955739, 3956297
Email: nvhld.daklak@gmail.com

03

Trung tâm Tư vấn pháp luật

Địa chỉ: 58 Cao Thắng, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Điện thoại: (0262) 3959292
Email:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ:
Theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI), liên đoàn lao động tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:
a. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của công đoàn cấp trên và nghị quyết đại hội công đoàn tỉnh, thành phố; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
b. Đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trên địa bàn. Tham gia với cấp uỷ đảng, cơ quan nhà nước cấp tỉnh về các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm và điều kiện làm việc của người lao động trên địa bàn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội.
c. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước, công đoàn ngành trung ương thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật và các chính sách có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hướng dẫn và chỉ đạo việc giải quyết tranh chấp lao động, tham gia hội đồng trọng tài lao động ở địa phương, điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp trên địa bàn.
d. Chỉ đạo các công đoàn ngành địa phương, liên đoàn lao động huyện, công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn tổng công ty (thuộc tỉnh, thành phố) và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 25, 26, 27 và 28 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI). Phối hợp với công đoàn ngành trung ương và tương đương chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành trung ương và tương đương đóng trên địa bàn.
đ. Hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc các công đoàn cấp trên cơ sở khác đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố những nội dung sau đây:
- Triển khai thực hiện nghị quyết của đảng, các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước ở địa phương thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; điều tra các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động; đại diện bảo vệ người lao động trong các vụ án về lao động và công đoàn khi người lao động yêu cầu.
e. Tổ chức, vận động đoàn viên và người lao động rèn luyện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp; quản lý và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, các cơ sở văn hoá công nhân, các cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm và tư vấn pháp luật của công đoàn theo quy định của Nhà nước và tổ chức Công đoàn.
g. Thực hiện quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ được phân cấp quản lý. 
h. Hướng dẫn, chỉ đạo đại hội các công đoàn cấp dưới; phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn vững mạnh.
i. Thực hiện công tác đối ngoại theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
k. Quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

NGƯỜI PHÁT NGÔN:
Bà Mai Lin - Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này