Năm 2016 công tác tuyên truyền tập trung vào các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. (14/01/2016, 08:47)

Năm 2016 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); đồng thời là  năm diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, của tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng hướng dẫn công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2016  để định hướng cho các cơ quan thông tấn báo chí đóng chân trên địa bàn tỉnh những nội dung trọng tâm với mục đích: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc, của tỉnh Đắk Lắk; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển toàn diện. Gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, giành thắng lợi mới ngay từ những tháng đầu năm mới Bính Thân 2016.

Hội nghị Báo cáo viên định kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  tổ chức

6 tháng đầu năm 2016 nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ đề: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta lựa chọn là đúng đắn. Kiên quyết đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Từ đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm. Tuyên truyền Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; những thành tựu kinh tế - xã hội gắn với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng; những vấn đề cần quan tâm nhằm tăng cường, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. Bên cạnh đó tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với triển khai thực hiện  Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  Tuyên truyền những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 của đất nước, của tỉnh.

Bên cạnh việc định hướng nội dung, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đưa ra các khẩu hiệu tuyên truyền mang tính cổ động, cổ vũ như:

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2016)!

- Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2016)!

- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm !

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam !

- Mừng Xuân, mừng Đảng, mừng đất nước đổi mới, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016!

- Mừng Xuân Bính Thân, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới thắng lợi!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 41 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2016) !

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) !

Bên cạnh hướng dẫn tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn yêu cầu các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tổ chức tốt việc thăm hỏi các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các đồn Biên phòng, các đơn vị kết nghĩa...Chú ý động viên, thăm hỏi các gia đình khó khăn, neo đơn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, đảm bảo mọi nhà đều đón Tết vui vẻ, đầm ấm.

 

Hồng Mong

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này