Nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật (09/01/2024, 17:30)

Chiều 9/1, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2024, định hướng nhiệm vụ công tác đến hết nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh dự chỉ đạo.

Lãnh đạo Sở Tư pháp chủ trì hội nghị

Trong năm 2023, toàn ngành đã chủ động xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện kịp thời công tác thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đảm bảo chất lượng, trong đó đã chú trọng tham mưu công bố kết quả rà soát văn bản QPPL, Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022; toàn ngành đã thẩm định 423 dự thảo văn bản; tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền 319 văn bản QPPL...

Công tác theo dõi thi hành pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu. Các sở, ngành, địa phương thực hiện 5.122 cuộc tuyên truyền pháp luật cho gần 485.000 lượt người; tổ chức 245 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, phát hành miễn phí hơn 1,5 triệu bản tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tiếp nhận, đưa ra hòa giải 4.443 vụ, việc, kết quả hòa giải thành là 2.961 vụ, việc (đạt tỷ lệ 67,6%).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu chỉ đạo

Công tác quản lý XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật được đẩy mạnh thực hiện; công tác PBGDPL tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân; việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực cho các địa phương tiếp tục được quan tâm thực hiện; việc cấp Phiếu LLTP được thực hiện kịp thời, đúng quy định, nhận được sự hài lòng của người dân; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tiếp tục được tăng cường; công tác TGPL chú trọng vào việc tham gia tố tụng, qua đó kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng thụ hưởng chính sách TGPL... đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân

Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã phát hành 38.500 cuốn Bản tin Tư pháp hằng tháng; thường xuyên đăng tải tin, bài trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, trong đó có nhiều tin, bài tuyên truyền, phản ánh các hoạt động phòng, chống tội phạm cũng như các thông tin chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh thiết lập kênh thông tin PBGDPL của tỉnh trên ứng dụng Zalo Official Account (với tên là “Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk”) và giới thiệu rộng rãi đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Toàn ngành tiếp tục chú trọng triển khai Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hộ tịch và triển khai số hoá sổ hộ tịch. Hiện nay 100% công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Tư pháp cho các cá nhân

Công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trong năm tiếp nhận tổng số 13.107 ( tăng 5% so với năm 2022), Sở Tư pháp đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời yêu cầu đã cấp 15.419 phiếu LLTP (tăng 8,5% so với năm 2022), tổng số Phiếu cấp đúng hạn 14.817, cấp trễ hạn 505.

Bên cạnh đó, ngành Tư pháp phối hợp với các sở, ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo và triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số, như: xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật…

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Năm 2024, toàn ngành đề ra nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng nội dung Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu của Bộ Tư pháp năm 2024 và các kế hoạch chuyên đề trong các lĩnh vực công tác tư pháp. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL, đảm bảo sự gắn kết giữa công tác này với việc thực thi pháp luật.  Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các sở, ban, ngành và các địa phương nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý XLVPHC; hằng năm ban hành và tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC, Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL theo Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL năm 2024;

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh biểu dương kết quả của toàn ngành. Năm 2024, đề nghị ngành tư pháp tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua trong năm 2024, đặc biệt là phong trào thi đua chuyên đề trong ngành Tư pháp; Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính ở các lĩnh vực của ngành Tư pháp; Phát huy tính chủ động trong  xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật; hệ thống hóa văn bản pháp luật; xử lý vi phạm hành chính, tham mưu cấp chính quyền thi hành bản án hành chính còn tồn đọng kéo dài. Đổi mới tuyên truyền pháp luật đến với người dân; tập trung hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi; triển khai Đề án 06 làm sạch dữ liệu kết nối với quốc gia. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công chứng, luật sư, thừa phát lại, đấu giá tài sản; nâng cao đạo đức nghề nghiệp đối với luật sư, công chứng viên;  phát huy hơn nữa vai trò trong việc tham mưu chính quyền địa phương nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật;

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân là: bà Phan Thị Hồng Thắng, Giám đốc Sở Tư pháp và ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Tư pháp cho 15 cá nhân và Bằng khen chuyên đề cho 1 tập thể và 1 cá nhân. Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ cho 1 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Sở Tư pháp cũng đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác năm 2023 và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tại Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu CCHC tỉnh Đắk Lắk năm 2023; phát động phong trào thi đua năm 2024.

Kim Bảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready