Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Quốc hội (27/01/2016, 10:53)

Trong năm qua, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII đã thực hiện nghiêm túc Luật tổ chức Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội. Quan tâm cải tiến, đổi mới vận dụng linh hoạt những quy định của Nghị quyết số 27/2012/QH13 về một số cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, hoạt động của Quốc hội…hoạt động của Đoàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần vào kết quả chung của Quốc hội và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương.

Đồng chí Niê Thuật- Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Trong năm 2015, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổ chức 11 hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với 25 Dự án luật, trong đó có 11 Dự án luật thông qua tại kỳ họp thứ 9 và 14 Dự án luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Thông qua các hội nghị góp ý, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng yêu cầu, góp phần tích cực cùng Ban soạn thảo tổng hợp, chỉnh sửa, bổ sung các dự thảo luật trình Quốc hội cho ý kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Kỳ họp thứ 10 năm 2015 đạt hiệu quả cao.

Đối với Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức Hội nghị góp ý kiến mở rộng thành phần tham dự, qua đó nhiều ý kiến có giá trị góp ý chỉnh sửa hoặc bổ sung vào Dự thảo Luật cho phù hợp, sát đúng với thực tế ở cơ sở. Tại Hội nghị này, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã tiến hành phát phiếu thăm dò ý kiến của các đại biểu về quy định thành lập hay không thành lập HĐND xã, phường và mô hình tổ chức của UBND xã, phường, thị trấn; kết quả Hội nghị đã giúp cho các vị ĐBQH trong Đoàn có thêm thông tin, cơ sở pháp lý trong việc xem xét,quyết định thông qua Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Không chỉ phát huy vai trò là người đại biểu của nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà, khi tham gia các Kỳ họp Quốc hội, các đại biểu cũng phát huy hết tinh thần trách nhiệm được giao: Trong năm, các vị ĐBQH của tỉnh Đắk Lắk đã chủ động, tích cực nghiên cứu tham gia góp ý, phát biểu sôi nổi có chất lượng nhiều dự án Luật tại các phiên họp ở tổ và tại hội trường. Cụ thể, tại các cuộc họp tổ ĐBQH Đắk Lắk đã tham gia 41 lượt ý kiến và 11 lượt ý kiến phát biểu tại Hội trường. Nhìn chung các ý kiến tham gia góp ý của ĐBQH tỉnh Đắk Lắk có nhiều nội dung xác đáng, thiết thực phù hợp với những nhu cầu thực tiễn xã hội đặt ra, được Ban soạn thảo tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội thông qua, góp phần đáng kể vào thành công của Kỳ họp thứ 9 và thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

Quang cảnh một buổi tiếp xúc cử tri.

Năm 2015, Đoàn đã tổ chức 02 cuộc giám sát và 02 cuộc khảo sát: Giám sát về “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Giám sát kết quả đạt được trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, năm 2015, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai của nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014” tại 04 tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Thuận, Đắk Lắk và tham dự Cuộc hội thảo tại Đắk Lắk về lĩnh vực này. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã ban hành văn bản đề xuất các nội dung quan trọng cần xem xét giám sát để đưa vào chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2016.

Trước Kỳ họp thứ 9, thứ 10 Quốc hội khóa XIII, Đoàn đã chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBMTTQVN tỉnh làm việc với UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và phản ảnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, giúp cho ĐBQH có đầy đủ thông tin, cơ sở thực tiễn để phản ảnh, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết những yêu cầu của địa phương.

Đoàn đã tham gia và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tại Kỳ họp thứ 9 và thứ 10 - Quốc hội khoá XIII, các vị ĐBQH trong Đoàn đã dành nhiều thời gian trong việc thu thập thông tin, nghiên cứu tình hình chung của cả nước và thực tế ở địa phương, đã tham gia 03 lượt ý kiến thảo luận tại hội trường và 05 lượt ý kiến góp ý tại các buổi thảo luận tổ về các báo cáo của Chính phủ đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, 5 năm 2011-2015. Thảo luận, đánh giá về tổng kết tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; xem xét, thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Tham gia quyết định ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu tổng thư ký Quốc hội...Đã tổ chức 4 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, thứ 10 tại 54 xã, phường, thị trấn của 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh,với trên 2.518 cử tri tham dự. Các buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức chu đáo, dân chủ, cử tri tham dự đông đủ được tham gia ý kiến với tinh thần khách quan, dân chủ. Để nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết, trả lời được nhiều ý kiến, kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân; Đoàn ĐBQH tỉnh và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có văn bản đề nghị UBND tỉnh phân công một số Sở, ngành của tỉnh, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố là địa bàn tiếp xúc cử tri cùng tham dự để lắng nghe, ghi nhận, trả lời trực tiếp cho cử tri biết về những nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương, các Sở, ngành của tỉnh.

           

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Đắk Lắk

Năm 2016 là năm diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021). Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2016), đồng thời tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình hoạt động nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII để làm tư liệu cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Với vai trò trách nhiệm của mình, Đoàn ĐBQH tỉnh vẫn phát huy vai trò xung kích là người đại diện của quần chúng nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đã đề ra góp phần vào việc xây dựng Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

                                                Hồng Mong

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch, kinh nguyet khong deu, laptop gia re,áo gia đình, Biến tần, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà,thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam,Lá Số Tử Vi,cửa nhôm Xingfa,báo giá cửa nhôm Xingfa,cửa nhôm,đầm thiết kế,gioitre, in name card,văn phòng ảo, màn nhựa pvc,Nhận in ấn lấy ngay sau 15p, camera an ninh,Kết quả xổ số Miền Bắc,Truyện ngôn tình,Có con 1 - 12 tuổi,Cách nấu ăn ngon,Tóc đẹp, mua thuốc podophyllin 25 tại hà nội,Teehot.com
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này