Ngành Thông tin và Truyền thông với chặng đường lịch sử vẻ vang (11/08/2020, 13:59)

Theo Quyết định số 258/QĐ-TTg, ngày 19/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/8 hằng năm được chọn là “Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Việt Nam”.

Lịch sử ngành TT&TT Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn gắn liền với lịch sử dân tộc, gắn liền với sự nghiệp giải phóng, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Ngày 28/8/1945 là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới và công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm các Bộ, ngành để đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử trước dân tộc.

Đồng  chí Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, lãnh đạo ngành TT&TT nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành TT&TT (28/8/1945-28/8/2019)

Trong số trên 10 Bộ, ngành được thành lập ngày 28/8/1945, có ngành Công tác văn phòng hành chính, ngành Tổ chức Nhà nước và các Bộ: Thông tin - Tuyên truyền, Lao động, Tài chính, Tư pháp... Và kể từ đó tới nay, ngày 28/8 trở thành ngày truyền thống chung của các Bộ, ngành. Tháng 8/2007, Bộ TT&TT được thành lập trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Bộ Bưu chính - Viễn thông và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Báo chí, Xuất bản.

Sự hình thành và lớn mạnh của ngành TT&TT luôn gắn liền với sự ra đời và phát triển của đất nước theo nhu cầu từng thời kỳ của cách mạng. Tiền thân của Bộ TT&TT ngày nay là các cơ quan mang đậm chất Bưu điện như: Nha Bưu điện (1945), Nha Bưu điện - Vô tuyến điện (1951), Tổng cục Bưu điện (1968), Tổng cục Bưu điện thuộc Bộ Giao thông vận tải (1990), Tổng cục Bưu điện (1992), Bộ Bưu chính -Viễn thông (2002), nay là Bộ TT&TT (2007).

Trải qua 75 năm xây dựng, phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, ngành TT&TT đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, thực hiện trọn vẹn sứ mệnh cao cả được Đảng, Nhà nước và Bác Hồ tin tưởng giao phó. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hào hùng của dân tộc, các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức của ngành TT&TT đã đem tất cả sức lực, trí tuệ và xương máu của mình, vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn, hiểm nguy trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, xây dựng và giữ vững huyết mạch thông tin, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần đắc lực vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Gần 10.000 người con ưu tú của ngành Bưu điện và nhiều phóng viên đã anh dũng hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, tiếp bước truyền thống hào hùng, dưới ánh sáng của đường lối đổi mới của Đảng, với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, ngành TT&TT đã dũng cảm lựa chọn hướng đi mang tính đột phá, đó là: bỏ qua công nghệ trung gian, đi thẳng vào công nghệ hiện đại theo hướng số hóa, tự động hóa và đa dịch vụ; lấy viễn thông quốc tế làm khâu đột phá với phương châm “lấy ngoài nuôi trong”, tự vay, tự trả và tự chịu trách nhiệm, ngành đã phá được thế bao vây cấm vận, đưa công nghệ hiện đại nhất vào Việt Nam.

Ở tỉnh Đắk Lắk, Sở TT&TT được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 2515/QĐ-UBND, ngày 28/12/2004 với tên gọi là Sở Bưu chính - Viễn thông và đến ngày 25/3/2008 được đổi tên thành Sở TT&TT tại Quyết định số 759/QĐ-UBND. Khi mới thành lập, tổ chức bộ máy của Sở mới có 05 phòng chức năng với 07 cán bộ, công chức, trong đó 05 cán bộ có trình độ đại học, 02 trình độ trung cấp. Đến nay, sau nhiều lần kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy theo hướng đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Sở TT&TT có 06 phòng chuyên môn và 02 Trung tâm trực thuộc. Tổng số 64 công chức, viên chức, người lao động, trong đó biên chế quản lý Nhà nước có 34 người, biên chế sự nghiệp 23 người; hợp đồng lao động theo Nghị định 68 là 07 người.

Sở Thông tin và Truyền thông nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018​

Trong gần 16 năm qua, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa ngành TT&TT của tỉnh Đắk Lắk ngày một đi lên. Sở TT&TT đã tập trung tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiều giải pháp để phát triển toàn diện các lĩnh vực hoạt động. Đến nay đã có 19/19 đơn vị sở, ban, ngành; 15/15 đơn vị huyện, thị xã, thành phố và 184/184 UBND cấp xã, phường, thị trấn của tỉnh đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản (Idesk) kết nối liên thông giữa các cơ quan và liên thông với Văn phòng Chính phủ. Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh với trên 46.016 tài khoản người dùng là cán bộ công chức, viên chức; 19/19 sở, ban, ngành và 15/15 UBND cấp huyện có Trang thông tin điện tử (đạt 100%).

Hệ thống iGate đã được triển khai tại 19 sở, ban, ngành và UBND 15 huyện, thị xã, thành phố và đến 184/184 UBND cấp xã, phường, thị trấn của tỉnh; 1.666 thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 667 bộ TTHC được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3; có 327 bộ TTHC được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 4. Hệ thống iGate đã tiếp nhận 119.214 hồ sơ, qua đó đã giải quyết 112.889 hồ sơ theo cơ chế Một cửa điện tử liên thông; có 10.667 hồ sơ được nộp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, chiếm tỷ lệ 10.3%; có 4.807 hồ sơ được nộp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 4, chiếm tỷ lệ 4.64%.

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông vẫn tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng như đổi mới công nghệ: cung cấp dịch vụ di động công nghệ 4G; chuyển đổi dần hệ thống truyền dẫn cáp đồng, viba sang truyền dẫn cáp quang; chuyển đổi từ công nghệ tương tự sang công nghệ số nhằm mở rộng phạm vi phục vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản đã tuân thủ tốt các quy định của pháp luật, hoạt động theo đúng định hướng; đã tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các biện pháp, giải pháp quản lý, điều hành của Chính phủ, UBND tỉnh nhằm phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, QP-AN, tạo sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước.

Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành TT&TT (28/8/1945 - 28/8/2020), là dịp để toàn ngành tưởng nhớ, tri ân công lao của những thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TT&TT đã có những cống hiến, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và trưởng thành của ngành trong suốt chặng đường qua; khẳng định, nâng cao vai trò, vị trí của ngành đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là vai trò, vị trí của ngành TT&TT trước yêu cầu phát triển mới của Việt Nam với khát vọng trở thành quốc gia hùng cường.

Bá Thăng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này