Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của tỉnh (31/07/2016, 23:37)

Ngày 20/7/2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 09/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Chỉ thị số 34/CT-TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực với chủ để “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng; các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm, cả giai đoạn, được thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu “Phát hiện – bồi dưỡng – tổng kết – nhân điển hình tiên tiến”; thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thực hiện về công tác thi đua, khen thưởng của cấp tỉnh, cấp cơ sở cho phù hợp với Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng, các Nghị định của Chính phủ và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng đã được sửa đổi; thường xuyên củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và Hội đồng xét duyệt sáng kiến; kiện toàn bộ máy và nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk và cơ quan thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh có Kế hoạch cụ thể mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền các phong trào thi đua; các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền và nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt – việc tốt, mô hình mới trong các phong trào thi đua.

Nội dung chi tiết tại đây.

VTLý

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này