Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắc (10/07/2024, 11:33)

Ngày 09/7/2024, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1883/QĐ-UBND về việc  phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắc được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 06/02/2024, Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 và Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 với một số nội dung như sau:

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Điều chỉnh, bổ sung nội dung danh mục công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắc:

Điều chỉnh danh mục công trình dự án Mỏ đất tại xã Ea Kênh từ “Loại đất: đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, diện tích 10,87 ha” thành “Loại đất: Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, diện tích 10,86 ha”.

Điều chỉnh danh mục công trình dự án Mỏ đất 02 (Km92+450) tại xã Ea Uy, xã Ea Yiêng từ “Loại đất: Đất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; diện tích 12,69 ha” thành “Loại đất: Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, diện tích 12,70 ha (trong đó: 6,20 ha tại xã Ea Uy; 6,50 ha tại xã Ea Yiêng)”.

Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình dự án Mỏ đá 02 từ 0,5ha thành 7,15 ha tại xã Hòa Tiến, trong đó:

Điều chỉnh từ “Loại đất: Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, diện tích 0,50 ha” thành “Loại đất: Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, diện tích 0,50 ha”;

Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình dự án Mỏ đá 02, diện tích 6,65 ha (loại đất: Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản) tại xã Hòa Tiến.

Điều chỉnh danh mục công trình dự án Mỏ đất tại xã Vụ Bổn từ “Loại đất: Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; diện tích 10 ha”  thành “Loại đất: Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; diện tích 10,12 ha”.

Vị trí, ranh giới được xác định theo Sơ đồ kèm theo Tờ trình số 130TTr-UBND ngày 24/6/2024 của UBND huyện Krông Pắc.

Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắc:

Đất nông nghiệp: Điều chỉnh từ 52.335,85 ha thành 52.333,55 ha, giảm 2,30 ha;

Đất phi nông nghiệp: Điều chỉnh từ 9.725,40 ha thành 9.727,70 ha, tăng 2,30 ha.

Điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắc: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: Điều chỉnh từ 587,58 ha thành 589,88 ha, tăng 2,30 ha.

Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 06/02/2024; Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 và Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Krông Pắc: Cập nhật vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án nêu trên vào hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắc, danh mục công trình, dự án sử dụng đất phân bổ theo địa bàn hành chính cấp xã theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về vị trí, ranh giới, diện tích đề nghị điều chỉnh danh mục công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 được phê duyệt. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chỉ giải quyết đối với các trường hợp đã thống nhất, đồng bộ, phù hợp với các quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, tăng cường thanh tra, kiểm tra đất đai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/2014/CT-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắc về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 31/01/2025 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định nội dung đề nghị UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tại Tờ trình số 214/TTr-STNMT ngày 27/6/2024.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Nội dung chi tiết tại đây                                 

                                        

HTBắc

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready