Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2016 (27/01/2016, 08:05)

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND, ngày 18/01/2016 về Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Ảnh minh họa

Theo đó, Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh năm 2016 nhằm hoàn thành tốt mục tiêu đề ra tại các Đề án, Chương trình, Kế hoạch: Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/06/2015 và Kế hoạch triển khai Đề án trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1534/QĐ-BTP ngày 24/08/2015 của Bộ Tư pháp; Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 19/07/2013 của HĐND tỉnh về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2013 – 2020; Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 09/07/2013 và Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  giai đoạn 2015 – 2020 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 18/05/2015. Bên cạnh đó, Kế hoạch đề cao trách nhiệm và đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh…

Để triển khai tốt công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2016, Kế hoạch đã đề ra các nội dung thực hiện gồm: Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh; cung cấp dịch vụ pháp lý bảo đảm đáp ứng nhu cầu của đối tượng; thương xuyên đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý theo Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp; thực hiện tốt hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở; thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và công tác phối hợp khác về trợ giúp pháp lý; kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Trợ giúp pháp lý, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác trợ giúp pháp lý; huy động nguồn lực tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý; hướng dẫn nâng cao hiệu quả hoạt động các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh; tăng cường hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiện chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh, Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định.

Nội dung chi tiết tại file đính kèm.

Bá Lục

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này