Quyết định Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (29/04/2021, 09:29)

Ngày 26/04/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND về ban hành quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk .

 

Ảnh minh họa (nguồn internet)     

Quy chế này quy định về đối tượng, nguyên tắc, mục đích, nội dung, tiêu chí, mức độ hoàn thành, thẩm quyền, trình tự, thử tục đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk.

Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quy chế nhằm đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo chương trình, kế hoạch công tác được giao hàng năm. Thông qua đánh giá chất lượng hoạt động, giúp các cơ quan, đơn vị phát huy những mặt ưu điểm, tích cực, khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả đánh giá, xếp loại thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị làm cơ sở để xem xét khi đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đề bình xét các danh hiệu thi đua, đề nghị khen thưởng và đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Tổ chức kiểm tra và báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo đột xuất về kết quả thực hiện Quyết định này cho Ủy ban nhân dân tỉnh biết theo dõi và chỉ đạo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/5/2021.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân tỉnh: Giám đốc Sở Nội vụ, Thử trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các đơnn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Thử trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.                                                                                                                                                                                   

HTBắc

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này