Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ (đợt 2) (14/09/2021, 09:19)

Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2532/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ (đợt 2).

Ảnh minh họa

Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ (đợt 2), với tổng số người được hỗ trợ là 11 người; Mức hỗ trợ theo quy định 3.710.000 đồng/người. Hỗ trợ bổ sung cho 06 người lao động đang nuôi 06 con nhỏ dưới 06 tuổi: 6.000.000 đồng (mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/trẻ em). Tổng số tiền hỗ trợ là 46.810.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu, tám trăm mười nghìn đồng). Phương thức chi trả 01 lần cho người lao động.

Theo đó, UBND thị xã Buôn Hồ chịu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và các nguồn tài chính hợp pháp khác để kịp thời triển khai thực hiện; chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện việc chi trả và quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định; niêm yết, công khai danh sách các đối tượng được hưởng chế độ; báo cáo kết quả thực hiện  cho Sở Tài chính để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính để hỗ trợ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động; hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn việc quyết toán theo quy định.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nội dung chi tiết tại đây   

Bích Trâm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang