Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008/2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2020 (10/07/2020, 15:07)

Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1526/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008/2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Kinh phí sử dụng từ nguồn ngân sách thực hiện cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2020 được ban hành Quyết định số 3885/QĐ-UBND, ngày 27/12/2019 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động và ngân sách thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả và chất lượng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai, thực hiện.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành  phố tổ chức kiểm tra tại UBND cấp xã thuộc địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ, báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.  

               Nội dung chi tiết tại đây.

HTBắc

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này