Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 (15/08/2022, 16:59)

Ngày 15/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1828/QĐ-UBND về việc ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.  

    

   Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu được phân công phụ trách thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025.

Thẩm định, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm và cáo đột xuất kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định (thông qua Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh).

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh: Đôn đốc các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn địa phương thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu được giao phụ trách. Đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương, đơn vị có liên quan, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định.

Trong quá trình đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nêu trên, nếu có vấn đề mới phát sinh, giao Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan kịp thời nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí nêu trên, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ hướng dẫn, chỉ đạo của các Sở, ban, ngành liên quan rà soát, đánh giá từng tiêu chí, chỉ tiêu của địa phương theo Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021-2025, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

HT Bắc

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang