Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (18/09/2020, 16:22)

Ngày 17/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2184/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận tạo thành TTHC được công bố tại Quyết định này có hiệu lực theo ngày văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định về TTHC hoặc bộ phận tạo thành TTHC có hiệu lực thi hành.

Nội dung công bố TTHC, danh mục TTHC lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh tại các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Quyết định số: 1089/QĐ-UBND ngày 09/5/2017; 1148/QĐ-UBND ngày 17/5/2017; 1149/QĐ-UBND ngày 17/5/2017; 1150/QĐ-UBND ngày 17/5/2017; 2318/QĐ-UBND ngày 21/9/2018; 2858/QĐ-UBND ngày 29/10/2018; 21/QĐ- UBND ngày 04/01/2019; 899/QĐ-UBND ngày 23/4/2019; 1738/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và các TTHC tại số thứ tự từ 27 đến số thứ tự 45 Mục I Phần I và Phần II của Phụ lục kèm theo Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, tại Mục II của Phụ lục kèm theo Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

               Nội dung chi tiết tại đây.

HTBắc

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này