Quyết định về việc thu hồi 34.913,7m2 đất tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar (10/07/2024, 11:26)

Ngày 09/7/2024, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1878/QĐ-UBND về việc thu hồi 34.913,7m 2 đất (hiện trạng gồm: Đất trồng cây lâu năm 24.862,3m 2,  đất trồng cây hàng năm 6.037m 2, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 4.014,4m 2 ) tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar (diện tích thu hồi này nằm trong ranh giới, diện tích đất UBND tỉnh cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar thuê đất tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND tỉnh).

        

         Ảnh minh họa (nguồn internet)

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo Tờ Trích lục bản đồ địa chính số 1515/TL-VPĐKĐ-KTĐC do Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 24/5/2024 (phần diện tích thuộc ranh giới trả về địa phương quản lý).

Lý do thu hồi đất: Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar rà soát, bàn giao đất về địa phương quản lý theo Phương án sử dụng đất của Công ty được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2211/QĐ-UBND ngày 13/9/2018; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước quản lý tại Tờ trình số 02/TTr-CTy ngày 09/5/2024.

Giao 34.913,7m2 đất tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar thu hồi nêu trên cho UBND huyện Ea Kar quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Tờ Trích lục bản đồ địa chính số 1515/TL-VPĐKĐ-KTĐC do Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 24/5/2024 (phần diện tích thuộc ranh giới trả về địa phương quản lý).

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định nội dung đề nghị UBND tỉnh thu hồi 34.913,7m2 đất tại Cư Yang, huyện Ea Kar của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar, giao 34.913,7m2 đất thu hồi nêu trên cho UBND huyện Ea Kar quản lý tại Tờ trình số 200/TTr-STNMT ngày 19/6/2024.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện việc thu hồi, bàn giao đất trên thực địa.

Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định, hướng dẫn Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar lập hồ sơ đăng ký biến động đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp đổi, cấp lại…) do giảm diện tích đất đã thu hồi nêu trên theo quy định.

Giao cho Sở Tài chính: Hướng dẫn Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar rà soát bổ sung, xác định, đề xuất xử lý tài sản, vốn đầu tư của Công ty, của Nhà nước đối với diện tích đất nêu trên theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thu hồi phần vốn nhà nước đã đầu tư, phần vốn Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar đã đầu tư thuộc diện tích đất thu hồi nêu trên theo quy định (nếu có).

Giao UBND huyện Ea Kar Quản lý diện tích 34.913,7m2 đất thu hồi nêu trên theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện kiểm tra xác định cụ thể hành vi, mức độ và xử lý vi phạm của từng đối tượng đối với diện tích rừng bị mất, suy giảm trên diện tích 34.913,7m2 đất thu hồi nêu trên (nếu có), báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra đối với diện tích đất bàn giao nêu trên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các trường hợp lấn, chiếm đất đai theo quy định, không để xảy ra việc chặt bỏ, phá bỏ cây trồng, vật kiến trúc thuộc tài sản, vốn đầu tư của Công ty, nhà nước (nếu có) trong thời gian các cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện bàn giao, tiếp nhận, xử lý tài sản, vốn đầu tư gắn liền với diện tích đất thu hồi theo quy định.

Chủ động phối hợp với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar và các đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, rà soát bổ sung về tài sản, vốn đầu tư thuộc diện tích đất bàn giao nêu trên theo quy định, quản lý chặt chẽ tài sản, vốn đầu tư của Công ty, nhà nước thuộc diện tích đất bàn giao, thu hồi phần vốn Nhà nước đã đầu tư, phần vốn Công ty đã đầu tư thuộc diện tích đất bàn giao nêu trên theo quy định trước khi bố trí sử dụng đất.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng,nhiệm vụ được giao, báo cáo của UBND huyện Ea Kar, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar về nội dung liên quan, tham mưu UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của các đơn vị liên quan đối với diện tích rừng bị suy giảm trên diện tích đất nêu trên theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar có trách nhiệm: Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và quy định pháp luật về hồ sơ đề nghị thu hồi đất, kết quả xác định, xử lý tài sản, vốn đầu tư trên diện tích đất thu hồi nêu trên theo quy định.

Kiểm tra, rà soát bổ sung tài sản, vốn đầu tư gắn liền với diện tích đất bàn giao nêu trên theo quy định. Trường hợp qua kiểm tra, rà soát bổ sung mà khu đất nêu trên có tài sản, vốn đầu tư của Công ty, của nhà nước thì khẩn trương báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) xem xét, xử lý theo quy định trước khi địa phương bố trí sử dụng.

Lập hồ sơ đăng ký biến động về đất đai, điều chỉnh diện tích thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp đổi, cấp lại…) do giảm diện tích đất đã thu hồi nêu trên gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, UBND huyện Ea Kar và các cơ quan có liên quan trong việc thu hồi phần vốn Nhà nước đã đầu tư, phần vốn Công ty đã đầu tư thuộc diện tích đất bàn giao nêu trên theo quy định ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thanh lý, xử lý dứt điểm các trường hợp giao khoán, liên doanh, liên kết đất đai, hợp tác đầu tư thuộc diện tích thu hồi nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Cung cấp, bàn giao toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất, hồ sơ  kiểm kê, xử lý, bàn giao tài sản, vốn đầu tư và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất tại khu đất nêu trên cho UBND huyện Ea Kar để quản lý, xử lý theo quy định.

Khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh phương án sử dụng đất, hồ sơ thu hồi đất thống nhất, đồng bộ với thu hồi rừng, điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất, điều chỉnh hình thức sử dụng đất,... đối với diện tích đất còn lại theo phương án sử dụng đất được phê duyệt, điều chỉnh theo quy định của pháp luật.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.   

Nội dung chi tiết tại đây 

                                                                                                                      

HTBắc

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready