Sở Công Thương tiếp nhận và giải quyết TTHC trực tuyến tăng cao (22/09/2021, 08:55)

Sở Công Thương cho biết, thống kê trong quý III/2021 đã tiếp nhận 3.425 hồ sơ TTHC trên 08 lĩnh vực. Kết quả đã giải quyết 3.506 hồ sơ, trước hẹn 3.467 hồ sơ,  trong đó 1.127 hồ sơ giải quyết mức độ 3; có  2.369 hồ sơ mức độ 4.

Đại diện Sở Công thương và UBND huyện Krông Pắc khảo sát thực tế tại một cơ sở thu mua sầu riêng trên địa bàn- Ảnh: T.H

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát đánh giá lại bộ thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 2, 3 và 4. Tổng hợp tham mưu UBND tỉnh việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Rà soát, đánh giá lại các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đề xuất phương án phân cấp theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 8400/UBND-KSTTHC, ngày 01/9/2021.

 Về ứng dụng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, Sở đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm soát TTHC, thực hiện nghiêm việc tiếp  nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC trực tuyến trên hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh. Tỷ lệ văn bản được gửi dưới dạng điện tử đạt 92% (hệ thống quản lý văn bản iDesk, sử dụng chữ ký số). 100% công chức, viên chức được trang bị máy tính làm việc và sử dụng Email công vụ để trao đổi công việc.

Hiện nay, Sở Công Thương đang tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và giải quyết trực tuyến TTHC lĩnh vực công thương trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Đẩy mạnh việc khai thác Trang thông tin điện tử của Sở để công khai thông tin các kênh tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của công dân về giải quyết TTHC; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật.

Trong 3 tháng cuối năm 2021, Sở tiếp tục hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, tổng hợp đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC báo cáo UBND tỉnh theo yêu cầu. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính như: Niêm yết, công khai thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ BCCI năm 2021. Thực hiện hiệu quả thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính của Sở Công Thương; thường xuyên cập nhật đầy đủ và kịp thời các nội dung và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cải cách hành chính; đưa thông tin tuyên truyền cải cách hành chính đến gần người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Kim Bảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang