Sở Giao thông vận tải (03/08/2018, 15:12)

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 07 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tự An, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Số điện thoại: 0262.3951976 – 0262.3952519; Fax: 0262.3856381
Website: sogtvt.daklak.gov.vn ; Email: gtvt@daklak.gov.vn

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO SỞ

TT

Họ tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Đỗ Quang Trà

Giám đốc

0914048086

tradq@gtvt.daklak.gov.vn

2

Trần Trọng Nghĩa

Phó Giám đốc

0947416655

nghaitt@gtvt.daklak.gov.vn

3

Lê Công Du

Phó Giám đốc

0907589777

dulc@gtvt.daklak.gov.vn

4

Lê Đình Minh

Phó Giám đốc

0913448833

minhld@gtvt.daklak.gov.vn

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC

  • Văn phòng
  • Kế hoạch – Tài chính
  • Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông
  • Quản lý Chất lượng công trình giao thông
  • Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái
  • Pháp chế an toàn
  • Thanh tra
  • Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ
Thực hiện theo Quyết định 3148/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải.

 

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này