Sở Giao thông vận tải (03/08/2018, 15:12)

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 07 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tự An, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Số điện thoại: 0262.3951976 – 0262.3952519; Fax: 0262.3856381
Website: sogtvt.daklak.gov.vn ; Email: gtvt@daklak.gov.vn

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO SỞ

TT

Họ tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Đỗ Quang Trà

Giám đốc

0914048086

tradq@gtvt.daklak.gov.vn

2

Trần Trọng Nghĩa

Phó Giám đốc

0947416655

nghaitt@gtvt.daklak.gov.vn

3

Lê Công Du

Phó Giám đốc

0907589777

dulc@gtvt.daklak.gov.vn

4

Lê Đình Minh

Phó Giám đốc

0913448833

minhld@gtvt.daklak.gov.vn

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC

  • Văn phòng
  • Kế hoạch – Tài chính
  • Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông
  • Quản lý Chất lượng công trình giao thông
  • Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái
  • Pháp chế an toàn
  • Thanh tra
  • Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ
Thực hiện theo Quyết định 3148/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này