Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ (24/04/2019, 15:41)

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2932/UBND-KGVX về việc thực hiện Công văn số 1319/BVHTTDL-VP ngày 08/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá tiến độ, kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; trong đó phân tích, làm rõ kết quả, khó khăn vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề án được giao, đồng thời đề xuất việc dừng thực hiện, điều chỉnh nội dung hoặc bổ sung các nhiệm vụ mới, các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới phù hợp với bối cảnh và tình hình mới.

Xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ theo đề cương Công văn số 1319/BVHTTDL-VP, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 02/5/2019 để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đúng quy định.

Nội dung chi tiết tại đây

VTLý

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này