Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 (25/03/2020, 13:52)

Ngày 23/3, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 16/KH-STTTT về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2020.

Ảnh minh họa

Theo đó, toàn ngành TT&TT sẽ tập trung những nội dung trọng tâm gồm: Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; Tuyên truyền, phổ biến Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011- 2020; Chương trình CCHC nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2020, Kế hoạch CCHC của từng cơ quan, đơn vị; một số nhiệm vụ như cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề sau: Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/4/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức; các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với CBCCVC trong hệ thống hành chính; Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số CCHC (PAR Index) về theo dõi, đánh giá thực hiện CCHC của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (SIPAS)…

Hình thức thông tin, tuyên truyền về hoạt động CCHC thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước các cấp; Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn... phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

Sở TT&TT yêu cầu Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố mở chuyên mục “ Tuyên truyền CCHC” trên sóng phát thanh, thời lượng mỗi tháng ít nhất là 15 phút. Đài truyền thanh cơ sở tại các xã, phường, thị trấn phát sóng đầy đủ các chương trình “Tuyền truyền CCHC” do Sở Thông tin và Truyền thông chuyển đến và tiếp sóng đầy đủ các chương trình “Tuyên truyền CCHC” của Đài cấp huyện; có các tin, bài phản ánh về tình hình triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND cấp huyện liên quan đến công tác CCHC và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương. Quá trình phát sóng các chương trình CCHC cần chú trọng vào thời điểm trong ngày mà nhiều người dân dễ tiếp cận thông tin.

 

Kim Bảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này