Sở Y tế (01/08/2018, 09:32)

 

SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 68 Lê Duẩn - Phường Tân Thành - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 02623 814 615/ 02623 843 770
Fax: 02623 852 209
Website: http://yte.daklak.gov.vn
Email: syt@yte.daklak.gov.vn

 

 

LÃNH ĐẠO SỞ

TT

Họ tên,
Chức vụ

Số máy điện thoại

Địa chỉ Email

Di động

Cơ quan

1

Doãn Hữu Long,
Giám đốc

0914.587.777

 

longdh@yte.daklak.gov.vn

2

Nguyễn Trung Thành,
Phó giám đốc

0914.042.789

 

thanhnt@yte.daklak.gov.vn

3

Nguyễn Thị Xuân Thủy,
Phó giám đốc

0914.068.489

3.638.999

thuyntx@yte.daklak.gov.vn

4

Nguyễn Văn Hùng,
Phó giám đốc

0913.493.522

3.916.522

hungnv@yte.daklak.gov.vn

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ SỞ

TT

Họ tên,
Chức vụ

Số máy điện thoại

Địa chỉ Email

Di động

Cơ quan

1

Huỳnh Bảo Toàn,
Chánh Văn phòng

0918.099.159

3.814.615

toanhb@yte.daklak.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Thông,
TP. Tổ chức Cán bộ

0913.437.282

3.855.708

thongnh@yte.daklak.gov.vn

3

Trần Văn Hân,
PTP. Tổ chức Cán bộ

0905.197.265

3.845.255

hantv@yte.daklak.
gov.vn

4

Nguyễn Đình Tuấn,
PTP. Tổ chức Cán bộ

0914.090.226

3.814.995

tuannd@yte.daklak.
gov.vn

5

Nguyễn Hữu Huyên,
TP. KH - Nghiệp vụ Y

0913.454.915

3.855.671

huyennh@yte.
daklak.gov.vn

6

Đỗ Hoàng Việt
PTP. KH - Nghiệp vụ Y

0982.111.365

3.843.109

vietdh@yte.daklak.
gov.vn

7

Lê Văn Thanh,
PTP. KH - Nghiệp vụ Y

0919.724.968

3.849.125

thanhlv@te.daklak.
gov.vn

8

Trần Vũ Sơn,
PTP. Tài chính Kế toán, Phụ trách phòng

0982.533.357

3.850.612

sontv@yte.daklak.
gov.vn

9

Lê Bá Nguyên,
TP. Nghiệp vụ Dược

0913.447.031

3.849.123

nguyenlb@yte.
daklak.gov.vn

10

Nguyễn Đình Diệm,
PTP. Nghiệp vụ Dược

0905.004.243

3.757.858

diemnd@yte.daklak.gov.vn

11

Nguyễn Đình Quân,
Chánh Thanh tra

0918.292.189

8.559.666

quannd@yte.daklak.gov.vn

12

Y Kim Ly Niê,
Phó chánh Thanh tra

0914.094.189

3.851.275

ykimln@yte.daklak.gov.vn

13

Cao Văn Thành,
Phó chánh Thanh tra

0983.407.576

3.849.126

thanhcv@yte.daklak.gov.vn

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở
1. Chi Cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ: 16 Ngô Quyền - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Chi cục trưởng: Trần Xuân Nhĩ
Điện thoại: 0262 3 956 932
Email: ccds@yte.daklak.gov.vn
2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ: 16 Ngô Quyền - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Chi cục trưởng: Lê Thị Châu
Điện thoại: 0262 3958 600
Email: ccatvstp@yte.daklak.gov.vn
3. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên 
Địa chỉ: 02 Mai Hắc Đế - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Giám đốc: Nguyễn Đại Phong
Điện thoại: 02623 857 463
Email: bvdkt@yte.daklak.gov.vn
4. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 
Địa chỉ: 136 Nguyễn Thị Định - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Giám đốc: Châu Dương
Điện thoại: 02623 891 014
Email: bvlp@yte.daklak.gov.vn
5. Bệnh viện Y học cổ truyền 
Địa chỉ: 07 Nguyễn Chí Thanh - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Giám đốc: Trịnh Đăng Anh
Điện thoại: 02623 950 418/0913 484 289
Email: bvyhct@yte.daklak.gov.vn
6. Bệnh viện Mắt 
Địa chỉ: 90 Trần Phú - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Giám đốc: Nguyễn Thái Hà
Điện thoại: 02623 811 548
Email: bvm@yte.daklak.gov.vn
7. Bệnh viện Tâm thần
Địa chỉ: 134 Nguyễn Thị Định - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Giám đốc: Mai Đình Hà
Điện thoại: 02623 852302
Email: bvtt@yte.daklak.gov.vn
8. Bệnh viện đa khoa khuc vực 333
Địa chỉ: Km - Đắk Lắk
Giám đốc: Phạm Văn Dần
Điện thoại: 02623 852 118
Email: bvdkkv333@yte.daklak.gov.vn     
9. Trung Tâm Da Liễu 
Địa chỉ: 235 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Công - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Giám đốc: Hoàng Nguyên Duy
Điện thoại: 02623 843 366/ 02623 843 243/Fax: 02623 843 366
Email: ttdl@yte.daklak.gov.vn     
10. Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh
Địa chỉ: 72 Lê Duẩn - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Giám đốc: Phạm Văn Lào
Điện thoại: 02623 852 204/02623 852 425/02623 811 712
Fax: 02623 813 612/02623 852 425 
Email: ttytdp@yte.daklak.gov.vn
11. Trung tâm phòng chống sốt rét - KST - CT
Địa chỉ: 70 Lê Duẩn - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Giám đốc: Hoàng Hải Phúc
Điện thoại: 02623 852 213/ 852 207
Email: ttpcsrkstct@yte.daklak.gov.vn
12. Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm-Mỹ Phẩm 
Địa chỉ: 75 Lê Duẩn - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Giám đốc: Trần Quốc Lộc
Điện thoại: 02623 852 214
Email: ttkndpmp@yte.daklak.gov.vn
13. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Địa chỉ: 61 Lê Duẩn - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Giám đốc: Bùi Thị Bích Dung
Điện thoại: 02623 850 288
Email: ttcsskss@yte.daklak.gov.vn
14. Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ  Đắk Lắk
Địa chỉ: 77 Lê Duẩn - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Giám đốc:  Hoàng Đức Trường
Điện thoại: 02623 814 856/02623 606 376
Email: ttttgdsk@yte.daklak.gov.vn                    
15. Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS 
Địa chỉ: 32 Hoàng Diệu - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Giám đốc: Lê Đình Vinh
Điện thoại: 02622 208 964
Email: ttpchivaids@yte.daklak.gov.vn
16. Trung tâm Giám định Y khoa
Địa chỉ: 02 Mai Hắc Đế - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Điện thoại: 02623 852 653
Giám đốc: Nguyễn Quốc Huy
Email: ttgdyk@yte.daklak.gov.vn
17. Trung tâm Pháp Y 
Địa chỉ: Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Giám đốc: Từ Công Hiển
Điện thoại: 02623 814 557/ 02623 861 005
Email: ttpy@yte.daklak.gov.vn
18. Trung tâm huyết học truyền máu
Địa chỉ: 02 Mai Hắc Đế - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Điện thoại: 02623 857 463
Giám đốc: Y Bliu
Email: tthhtm@yte.daklak.gov.vn
19. Bệnh viện đa khoa Tp. Buôn Ma Thuột 
Địa chỉ: 99 Nguyễn Đình Chiểu - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Giám đốc: Y Lâm Niê
Điện thoại: 02623 857 815/ 02626 250 109
Email: bvdkbmt@yte.daklak.gov.vn
20. Bệnh viện đa khoa Buôn Đôn 
Địa chỉ: Xã Tân Hòa - Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk
Giám đốc: Nguyễn Đức Lộc
Điện thoại: 02623 789 458
Email: bvdkbuondon@yte.daklak.gov.vn

21. Bệnh viện đa khoa Ea Súp
Địa chỉ: Thị trấn Ea Súp - Ea Súp - Đắk Lắk
Điện thoại: 02623 688 964
Giám đốc: Nguyễn Thị Lý
Email: bvdkeasup@yte.daklak.gov.vn
22. Bệnh viện đa khoa Cư M'gar 
Địa chỉ: Khối 2 - Đường 3 - Thị trấn Quảng Phú - Cư M'gar - Đắk Lắk
Giám đốc: Bùi Nam Ơn
Số điện thoại: 02623 834 133/ 02623 533 735
Email: bvdkcumgar@yte.daklak.gov.vn
23. Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ 
Địa chỉ: Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk
Giám đốc: Y Nhân Mlô
Điện thoại: 02623 872 180
Email: bvdkbuonho@yte.daklak.gov.vn

24. Bệnh viện đa khoa Krông Năng 
Địa chỉ: Thị trấn Krông Năng - Krông Năng - Đắk Lắk
Giám đốc: Trần Ngọc Anh
Điện thoại: 02623 675 148
Email: bvdkkrongnang@yte.daklak.gov.vn
25. Bệnh viện đa khoa Krông Pắk 
Địa chỉ: Thị trấn Phước An - Krông Pắk - Đắk Lắk
Giám đốc: Bùi Khắc Hùng
Điện thoại: 02623 521 128
Email: bvdkkrongpac@yte.daklak.gov.vn
26. Bệnh viện đa khoa Ea Kar 
Địa chỉ: Thị trấn Ea Kar - Ea Kar - Đắk Lắk
Giám đốc: Đỗ Xuân Lộc
Điện thoại: 02623 625 526
Email: bvdkeakar@yte.daklak.gov.vn
27. Bệnh viện đa khoa M'Đrắk 
Địa chỉ: Thị trấn M' Đrắk - M' Đrắk - Đắk Lắk
Điện thoại: 02623 731 813/ 02623 730 6036
Email: bvdkmdrak@yte.daklak.gov.vn
28. Bệnh viện đa khoa Krông Ana
Địa chỉ: Thị trấn Krông Ana - Krông Ana - Đắk Lắk
Giám đốc: Bùi Công Sự
Điện thoại: 02623 637 305
Email: bvdkkrongana@yte.daklak.gov.vn
29. Bệnh viện đa khoa Lắk 
Địa chỉ: Thị trấn Liên Sơn - Lắk - Đắk Lắk
Giám đốc: Nguyễn Như Khánh
Điện thoại:02623 586 158
Email: bvdklak@yte.daklak.gov.vn
30. Bệnh viện đa khoa Krông Bông 
Địa chỉ: Tổ dân phố 7 - Thị trấn Krông Kmar - Krông Bông - Đắk Lắk
Giám đốc: Trần Ngọc Minh
Điện thoại: 02623 732 508
Email: bvdkkrongbong@yte.daklak.gov.vn
31. Bệnh viện đa khoa Ea H'Leo 
Địa chỉ: Thị trấn Ea Drăng - Ea H'Leo - Đắk Lắk
Giám đốc: Nguyễn Ngọc Anh
Điện thoại: 02623 777 126
Email: bvdkeahleo@yte.daklak.gov.vn
32. Bệnh viện đa khoa Cư Kuin 
Địa chỉ: Km 13 - Quốc Lộ 27 - Cư Kuin - Đắk Lắk
Giám đốc: Nguyễn Văn Tâm
Điện thoại: 02623 656 287
Email: bvdkcukuin@yte.daklak.gov.vn 
33. Trung tâm Y tế Buôn Ma Thuột
Địa chỉ: Ngã Tư Phan Bội Châu và đường Vành Đai - thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Giám đốc: Võ Minh Hùng
Điện thoại: 02623 854 129
Email : ttytbmt@yte.daklak.gov.vn
34. Trung tâm Y tế Buôn Đôn 
Địa chỉ: Xã Tân Hoà - Buôn Đôn - Đắk Lắk
Điện thoại: 02623 789 722
Phó Giám đốc (phụ trách): Nguyễn Văn Lý
Email : ttytbuondon@yte.daklak.gov.vn
35. Trung Tâm Y tế Ea Súp 
Địa chỉ: Thị Trấn Ea Súp - Ea Súp - Đắk Lắk
Giám đốc: Nguyễn Viết Hữu
Điện thoại: 02623 688 801
Email: ttyteasup@yte.daklak.gov.vn
36. Trung tâm Y tế Cư M'gar 
Địa chỉ: Thị trấn Quảng Phú - Cư M'gar - Đắk Lắk
Giám đốc: Lê Văn Duyên
Điện thoại: 02623 533 510
Email: ttytcumgar@yte.daklak.gov.vn
37. Trung tâm Y tế Ea H'Leo
Địa chỉ: Thị trấn Ea Drăng - Ea H'Leo - Đắk Lắk
Giám đốc: Phạm Thanh Vân
Điện thoại: 02623 777 064
Email: ttyteahleo@yte.daklak.gov.vn
38. Trung tâm Y tế Krông Búk 
Địa chỉ: Xã Pơng Drang - Krông Buk - Đắk Lắk
Giám đốc: Trần Thuận
Điện thoại: 02623 874 246
Email: ttytkrongbuk@yte.daklak.gov.vn
39. Trung tâm Y tế Buôn Hồ 
Địa chỉ: Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk
Giám đốc: Trần Ngọc Việt
Điện thoại: 02623 570 351/ 02623 870 044
Email: ttytbuonho@yte.daklak.gov.vn
40. Trung tâm Y tế Krông Năng 
Địa chỉ: Thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng
Giám đốc: Trần Văn Hải
Điện thoại: 02623 674 620
Email: ttytkrongnang@yte.daklak.gov.vn
41. Trung tâm Y tế M'Đrăk
Địa chỉ: Thị trấn M'Đrăk - M’Đrăk - Đắk Lăk
Giám đốc:Y San Dra Byă
Điện thoại: 02623 831 475
Email: ttytmdrak@yte.daklak.gov.vn
42. Trung tâm Y tế Ea Kar 
Địa chỉ: Khối 2A - Thị trấn Ea Kar - Huyện Ea Kar - Đắc Lăk
Giám đốc: Lương Đình Tháp
Điện thoại: 02626 241 879
Email: ttyteakar@yte.daklak.gov.vn
43. Trung tâm Y tế Krông Păk
Địa chỉ: 147 - Đường Lê Duẩn - Thị trấn Phước An - Krông Păk - Đắc Lăk
Giám đốc: Phạm Thành Quang
Điện thoại: 02623 520 802
Email: ttytkrongpac@yte.daklak.gov.vn
44. Trung tâm Y tế Krông Bông 
Địa chỉ: Thị trấn Krông Kma - Krông Bông
Giám đốc: Nguyễn Tuấn Việt
Điện thoại: 02623 733 308
Email: ttytkrongbong@yte.daklak.gov.vn
45. Trung tâm Y tế Lăk 
Địa chỉ: Thị trấn Liên Sơn - Lắk
Giám đốc: Phạm  Phú Anh
Điện thoại:  02623 585077
Email: ttytlak@yte.daklak.gov.vn
46. Trung tâm Y tế Cư Kuin 
Địa chỉ: Km 13 - QL 27 - Cư Kuin
Giám đốc: Nguyễn Khắc Dũng
Điện thoại: 02623 656 972
Email: ttytcukuin@yte.daklak.gov.vn
47. Trung tâm Y tế Krông Ana 
Địa chỉ: Thị trấn Buôn Trấp - Krông Ana
Điện thoại: 02623 637 928
Phó Giám đốc (phụ trách): Chu Sỹ Diệp
Email: ttytkrongana@yte.daklak.gov.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA SỞ

Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế. (Quyết định)

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này