Sở Y tế (01/08/2018, 09:32)

 

SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 68 Lê Duẩn - Phường Tân Thành - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 02623 814 615/ 02623 843 770
Fax: 02623 852 209
Website: http://yte.daklak.gov.vn
Email: syt@yte.daklak.gov.vn

 

 

LÃNH ĐẠO SỞ

TT

Họ tên,
Chức vụ

Số máy điện thoại

Địa chỉ Email

Di động

Cơ quan

1

Doãn Hữu Long,
Giám đốc

0914.587.777

 

longdh@yte.daklak.gov.vn

2

Nguyễn Trung Thành,
Phó giám đốc

0914.042.789

 

thanhnt@yte.daklak.gov.vn

3

Nguyễn Thị Xuân Thủy,
Phó giám đốc

0914.068.489

3.638.999

thuyntx@yte.daklak.gov.vn

4

Nguyễn Văn Hùng,
Phó giám đốc

0913.493.522

3.916.522

hungnv@yte.daklak.gov.vn

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ SỞ

TT

Họ tên,
Chức vụ

Số máy điện thoại

Địa chỉ Email

Di động

Cơ quan

1

Huỳnh Bảo Toàn,
Chánh Văn phòng

0918.099.159

3.814.615

toanhb@yte.daklak.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Thông,
TP. Tổ chức Cán bộ

0913.437.282

3.855.708

thongnh@yte.daklak.gov.vn

3

Trần Văn Hân,
PTP. Tổ chức Cán bộ

0905.197.265

3.845.255

hantv@yte.daklak.
gov.vn

4

Nguyễn Đình Tuấn,
PTP. Tổ chức Cán bộ

0914.090.226

3.814.995

tuannd@yte.daklak.
gov.vn

5

Nguyễn Hữu Huyên,
TP. KH - Nghiệp vụ Y

0913.454.915

3.855.671

huyennh@yte.
daklak.gov.vn

6

Đỗ Hoàng Việt
PTP. KH - Nghiệp vụ Y

0982.111.365

3.843.109

vietdh@yte.daklak.
gov.vn

7

Lê Văn Thanh,
PTP. KH - Nghiệp vụ Y

0919.724.968

3.849.125

thanhlv@te.daklak.
gov.vn

8

Trần Vũ Sơn,
PTP. Tài chính Kế toán, Phụ trách phòng

0982.533.357

3.850.612

sontv@yte.daklak.
gov.vn

9

Lê Bá Nguyên,
TP. Nghiệp vụ Dược

0913.447.031

3.849.123

nguyenlb@yte.
daklak.gov.vn

10

Nguyễn Đình Diệm,
PTP. Nghiệp vụ Dược

0905.004.243

3.757.858

diemnd@yte.daklak.gov.vn

11

Nguyễn Đình Quân,
Chánh Thanh tra

0918.292.189

8.559.666

quannd@yte.daklak.gov.vn

12

Y Kim Ly Niê,
Phó chánh Thanh tra

0914.094.189

3.851.275

ykimln@yte.daklak.gov.vn

13

Cao Văn Thành,
Phó chánh Thanh tra

0983.407.576

3.849.126

thanhcv@yte.daklak.gov.vn

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở
1. Chi Cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ: 16 Ngô Quyền - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Chi cục trưởng: Trần Xuân Nhĩ
Điện thoại: 0262 3 956 932
Email: ccds@yte.daklak.gov.vn
2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ: 16 Ngô Quyền - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Chi cục trưởng: Lê Thị Châu
Điện thoại: 0262 3958 600
Email: ccatvstp@yte.daklak.gov.vn
3. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên 
Địa chỉ: 02 Mai Hắc Đế - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Giám đốc: Nguyễn Đại Phong
Điện thoại: 02623 857 463
Email: bvdkt@yte.daklak.gov.vn
4. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 
Địa chỉ: 136 Nguyễn Thị Định - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Giám đốc: Châu Dương
Điện thoại: 02623 891 014
Email: bvlp@yte.daklak.gov.vn
5. Bệnh viện Y học cổ truyền 
Địa chỉ: 07 Nguyễn Chí Thanh - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Giám đốc: Trịnh Đăng Anh
Điện thoại: 02623 950 418/0913 484 289
Email: bvyhct@yte.daklak.gov.vn
6. Bệnh viện Mắt 
Địa chỉ: 90 Trần Phú - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Giám đốc: Nguyễn Thái Hà
Điện thoại: 02623 811 548
Email: bvm@yte.daklak.gov.vn
7. Bệnh viện Tâm thần
Địa chỉ: 134 Nguyễn Thị Định - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Giám đốc: Mai Đình Hà
Điện thoại: 02623 852302
Email: bvtt@yte.daklak.gov.vn
8. Bệnh viện đa khoa khuc vực 333
Địa chỉ: Km - Đắk Lắk
Giám đốc: Phạm Văn Dần
Điện thoại: 02623 852 118
Email: bvdkkv333@yte.daklak.gov.vn     
9. Trung Tâm Da Liễu 
Địa chỉ: 235 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Công - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Giám đốc: Hoàng Nguyên Duy
Điện thoại: 02623 843 366/ 02623 843 243/Fax: 02623 843 366
Email: ttdl@yte.daklak.gov.vn     
10. Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh
Địa chỉ: 72 Lê Duẩn - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Giám đốc: Phạm Văn Lào
Điện thoại: 02623 852 204/02623 852 425/02623 811 712
Fax: 02623 813 612/02623 852 425 
Email: ttytdp@yte.daklak.gov.vn
11. Trung tâm phòng chống sốt rét - KST - CT
Địa chỉ: 70 Lê Duẩn - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Giám đốc: Hoàng Hải Phúc
Điện thoại: 02623 852 213/ 852 207
Email: ttpcsrkstct@yte.daklak.gov.vn
12. Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm-Mỹ Phẩm 
Địa chỉ: 75 Lê Duẩn - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Giám đốc: Trần Quốc Lộc
Điện thoại: 02623 852 214
Email: ttkndpmp@yte.daklak.gov.vn
13. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Địa chỉ: 61 Lê Duẩn - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Giám đốc: Bùi Thị Bích Dung
Điện thoại: 02623 850 288
Email: ttcsskss@yte.daklak.gov.vn
14. Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ  Đắk Lắk
Địa chỉ: 77 Lê Duẩn - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Giám đốc:  Hoàng Đức Trường
Điện thoại: 02623 814 856/02623 606 376
Email: ttttgdsk@yte.daklak.gov.vn                    
15. Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS 
Địa chỉ: 32 Hoàng Diệu - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Giám đốc: Lê Đình Vinh
Điện thoại: 02622 208 964
Email: ttpchivaids@yte.daklak.gov.vn
16. Trung tâm Giám định Y khoa
Địa chỉ: 02 Mai Hắc Đế - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Điện thoại: 02623 852 653
Giám đốc: Nguyễn Quốc Huy
Email: ttgdyk@yte.daklak.gov.vn
17. Trung tâm Pháp Y 
Địa chỉ: Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Giám đốc: Từ Công Hiển
Điện thoại: 02623 814 557/ 02623 861 005
Email: ttpy@yte.daklak.gov.vn
18. Trung tâm huyết học truyền máu
Địa chỉ: 02 Mai Hắc Đế - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 
Điện thoại: 02623 857 463
Giám đốc: Y Bliu
Email: tthhtm@yte.daklak.gov.vn
19. Bệnh viện đa khoa Tp. Buôn Ma Thuột 
Địa chỉ: 99 Nguyễn Đình Chiểu - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Giám đốc: Y Lâm Niê
Điện thoại: 02623 857 815/ 02626 250 109
Email: bvdkbmt@yte.daklak.gov.vn
20. Bệnh viện đa khoa Buôn Đôn 
Địa chỉ: Xã Tân Hòa - Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk
Giám đốc: Nguyễn Đức Lộc
Điện thoại: 02623 789 458
Email: bvdkbuondon@yte.daklak.gov.vn

21. Bệnh viện đa khoa Ea Súp
Địa chỉ: Thị trấn Ea Súp - Ea Súp - Đắk Lắk
Điện thoại: 02623 688 964
Giám đốc: Nguyễn Thị Lý
Email: bvdkeasup@yte.daklak.gov.vn
22. Bệnh viện đa khoa Cư M'gar 
Địa chỉ: Khối 2 - Đường 3 - Thị trấn Quảng Phú - Cư M'gar - Đắk Lắk
Giám đốc: Bùi Nam Ơn
Số điện thoại: 02623 834 133/ 02623 533 735
Email: bvdkcumgar@yte.daklak.gov.vn
23. Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ 
Địa chỉ: Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk
Giám đốc: Y Nhân Mlô
Điện thoại: 02623 872 180
Email: bvdkbuonho@yte.daklak.gov.vn

24. Bệnh viện đa khoa Krông Năng 
Địa chỉ: Thị trấn Krông Năng - Krông Năng - Đắk Lắk
Giám đốc: Trần Ngọc Anh
Điện thoại: 02623 675 148
Email: bvdkkrongnang@yte.daklak.gov.vn
25. Bệnh viện đa khoa Krông Pắk 
Địa chỉ: Thị trấn Phước An - Krông Pắk - Đắk Lắk
Giám đốc: Bùi Khắc Hùng
Điện thoại: 02623 521 128
Email: bvdkkrongpac@yte.daklak.gov.vn
26. Bệnh viện đa khoa Ea Kar 
Địa chỉ: Thị trấn Ea Kar - Ea Kar - Đắk Lắk
Giám đốc: Đỗ Xuân Lộc
Điện thoại: 02623 625 526
Email: bvdkeakar@yte.daklak.gov.vn
27. Bệnh viện đa khoa M'Đrắk 
Địa chỉ: Thị trấn M' Đrắk - M' Đrắk - Đắk Lắk
Điện thoại: 02623 731 813/ 02623 730 6036
Email: bvdkmdrak@yte.daklak.gov.vn
28. Bệnh viện đa khoa Krông Ana
Địa chỉ: Thị trấn Krông Ana - Krông Ana - Đắk Lắk
Giám đốc: Bùi Công Sự
Điện thoại: 02623 637 305
Email: bvdkkrongana@yte.daklak.gov.vn
29. Bệnh viện đa khoa Lắk 
Địa chỉ: Thị trấn Liên Sơn - Lắk - Đắk Lắk
Giám đốc: Nguyễn Như Khánh
Điện thoại:02623 586 158
Email: bvdklak@yte.daklak.gov.vn
30. Bệnh viện đa khoa Krông Bông 
Địa chỉ: Tổ dân phố 7 - Thị trấn Krông Kmar - Krông Bông - Đắk Lắk
Giám đốc: Trần Ngọc Minh
Điện thoại: 02623 732 508
Email: bvdkkrongbong@yte.daklak.gov.vn
31. Bệnh viện đa khoa Ea H'Leo 
Địa chỉ: Thị trấn Ea Drăng - Ea H'Leo - Đắk Lắk
Giám đốc: Nguyễn Ngọc Anh
Điện thoại: 02623 777 126
Email: bvdkeahleo@yte.daklak.gov.vn
32. Bệnh viện đa khoa Cư Kuin 
Địa chỉ: Km 13 - Quốc Lộ 27 - Cư Kuin - Đắk Lắk
Giám đốc: Nguyễn Văn Tâm
Điện thoại: 02623 656 287
Email: bvdkcukuin@yte.daklak.gov.vn 
33. Trung tâm Y tế Buôn Ma Thuột
Địa chỉ: Ngã Tư Phan Bội Châu và đường Vành Đai - thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Giám đốc: Võ Minh Hùng
Điện thoại: 02623 854 129
Email : ttytbmt@yte.daklak.gov.vn
34. Trung tâm Y tế Buôn Đôn 
Địa chỉ: Xã Tân Hoà - Buôn Đôn - Đắk Lắk
Điện thoại: 02623 789 722
Phó Giám đốc (phụ trách): Nguyễn Văn Lý
Email : ttytbuondon@yte.daklak.gov.vn
35. Trung Tâm Y tế Ea Súp 
Địa chỉ: Thị Trấn Ea Súp - Ea Súp - Đắk Lắk
Giám đốc: Nguyễn Viết Hữu
Điện thoại: 02623 688 801
Email: ttyteasup@yte.daklak.gov.vn
36. Trung tâm Y tế Cư M'gar 
Địa chỉ: Thị trấn Quảng Phú - Cư M'gar - Đắk Lắk
Giám đốc: Lê Văn Duyên
Điện thoại: 02623 533 510
Email: ttytcumgar@yte.daklak.gov.vn
37. Trung tâm Y tế Ea H'Leo
Địa chỉ: Thị trấn Ea Drăng - Ea H'Leo - Đắk Lắk
Giám đốc: Phạm Thanh Vân
Điện thoại: 02623 777 064
Email: ttyteahleo@yte.daklak.gov.vn
38. Trung tâm Y tế Krông Búk 
Địa chỉ: Xã Pơng Drang - Krông Buk - Đắk Lắk
Giám đốc: Trần Thuận
Điện thoại: 02623 874 246
Email: ttytkrongbuk@yte.daklak.gov.vn
39. Trung tâm Y tế Buôn Hồ 
Địa chỉ: Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk
Giám đốc: Trần Ngọc Việt
Điện thoại: 02623 570 351/ 02623 870 044
Email: ttytbuonho@yte.daklak.gov.vn
40. Trung tâm Y tế Krông Năng 
Địa chỉ: Thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng
Giám đốc: Trần Văn Hải
Điện thoại: 02623 674 620
Email: ttytkrongnang@yte.daklak.gov.vn
41. Trung tâm Y tế M'Đrăk
Địa chỉ: Thị trấn M'Đrăk - M’Đrăk - Đắk Lăk
Giám đốc:Y San Dra Byă
Điện thoại: 02623 831 475
Email: ttytmdrak@yte.daklak.gov.vn
42. Trung tâm Y tế Ea Kar 
Địa chỉ: Khối 2A - Thị trấn Ea Kar - Huyện Ea Kar - Đắc Lăk
Giám đốc: Lương Đình Tháp
Điện thoại: 02626 241 879
Email: ttyteakar@yte.daklak.gov.vn
43. Trung tâm Y tế Krông Păk
Địa chỉ: 147 - Đường Lê Duẩn - Thị trấn Phước An - Krông Păk - Đắc Lăk
Giám đốc: Phạm Thành Quang
Điện thoại: 02623 520 802
Email: ttytkrongpac@yte.daklak.gov.vn
44. Trung tâm Y tế Krông Bông 
Địa chỉ: Thị trấn Krông Kma - Krông Bông
Giám đốc: Nguyễn Tuấn Việt
Điện thoại: 02623 733 308
Email: ttytkrongbong@yte.daklak.gov.vn
45. Trung tâm Y tế Lăk 
Địa chỉ: Thị trấn Liên Sơn - Lắk
Giám đốc: Phạm  Phú Anh
Điện thoại:  02623 585077
Email: ttytlak@yte.daklak.gov.vn
46. Trung tâm Y tế Cư Kuin 
Địa chỉ: Km 13 - QL 27 - Cư Kuin
Giám đốc: Nguyễn Khắc Dũng
Điện thoại: 02623 656 972
Email: ttytcukuin@yte.daklak.gov.vn
47. Trung tâm Y tế Krông Ana 
Địa chỉ: Thị trấn Buôn Trấp - Krông Ana
Điện thoại: 02623 637 928
Phó Giám đốc (phụ trách): Chu Sỹ Diệp
Email: ttytkrongana@yte.daklak.gov.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA SỞ

Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế. (Quyết định)

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chấtBiến tần, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà,thiết kế nội thất văn phòng, Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, gương soi,xe ben tmt,grand manhattan,novaworld phan thiet,http://chuyengianuoc.com , rem cua ,myanmar visa from australia,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam,Lá Số Tử Vi,cửa nhôm Xingfa,báo giá cửa nhôm Xingfa,cửa nhôm,đầm thiết kế,gioitre, in name card,văn phòng ảo, màn nhựa pvc,Nhận in ấn lấy ngay sau 15p, camera an ninh,Kết quả xổ số Miền Bắc,Truyện ngôn tình,Có con 1 - 12 tuổi,Cách nấu ăn ngon,Tóc đẹp, mua thuốc podophyllin 25 tại hà nội,Teehot.com,cau thang xuong ca, vytea.com, UCT,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chất, Toyota,dantri, Soshareit Việt Nam,https://suatulanh24h.net, Tour Du Lịch Trung Quốc, Dự án moon river, <a title="ắc quy xe nâng" data-cke-saved-href=" https://binhacquyxenangdien.com/" href=" https://binhacquyxenangdien.com/" rel="dofollow" tag="”ắc" quy="" xe="" nâng"="" target="_blank">bình ắc quy xe nâng đùi heo muối iberico , in tờ rơi Du học Úc,
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này