Tham mưu Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh (09/10/2020, 13:48)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2428/QĐ-UBND ngày 8/10/2020 về ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều (sau đây gọi là Luật).

Ảnh minh họa

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tham mưu Quyết định ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Quyết định ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, nghiên cứu xây dựng dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các vấn đề được giao trong Luật bảo đảm chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình văn bản theo quy định tại Quyết định này. Trường hợp đề nghị điều chỉnh thời điểm trình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo phải có văn bản đề nghị nêu rõ lý do, biện pháp, thời hạn thực hiện và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

         Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

Kim Bảo

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này