Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2021 (08/07/2022, 08:52)

Ngày 05/7/2022, VPUBND tỉnh ban hành Thông báo số 95/TB-VPUBND về việc Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, kết quả Chỉ số CCHC tỉnh Đắk Lắk năm 2021 (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Đắk Lắk năm 2021, kết quả xác định và công bố Chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; tham luận và ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Nghị ­- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau: Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố đã nỗ lực thực hiện CCHC. Tuy nhiên, việc triển khai CCHC trong thời gian qua vẫn còn tồn tại, hạn chế như một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa quan tâm đến công tác CCHC; nhận thức về CCHC của người đứng đầu một số sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chưa cao; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã còn chưa được trang bị, đầu tư đúng mức; thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước còn thấp; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích chưa đáp ứng yêu cầu; chưa có nhiều sáng kiến CCHC được thí điểm và nhân rộng để nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp;
giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai còn trễ hạn cao, còn nhiều ý kiến của người dân, doanh nghiệp về tình trạng cán bộ, công chức, viên chức tham gia giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai gây phiền hà, nhũng nhiễu, vòi vĩnh; cung ứng dịch vụ công về cơ sở hạ tầng căn bản chưa đáp ứng mong đợi của người dân…

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào các Chỉ số đã công bố: Các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện rà soát, phân tích kết quả thực hiện các nội dung CCHC, kết quả hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai nhiệm vụ được giao. Phân công trách nhiệm cụ thể cho tập thể, cá nhân khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế trong 6 tháng cuối năm 2022.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung CCHC, bám sát chủ đề năm 2022 “Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số”. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC, đảm bảo 100% Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành 100% Bản cam kết thực hiện CCHC năm 2022. Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hơn nữa hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh. Tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp. Đặc biệt, chú trọng đầu tư nâng cấp, trang bị hiện đại cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã và quan tâm số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực... Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác CCHC của tỉnh đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện CCHC; đặc biệt, là theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại Bộ phận Một cửa các cấp. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai từng nhiệm vụ CCHC. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa UBND tỉnh với các sở, ban, ngành trực thuộc; giữa UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành với chính quyền địa phương nhằm bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển hệ thống nền tảng, hệ thống kho dữ liệu dùng chung, phát triển các ứng dụng dịch vụ, bảo đảm an toàn thông tin, nguồn nhân lực để sẵn sàng chuyển đổi số.

Bích Trâm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang